"Řekněte mi něco o sobě" aneb jak probíhá přijímací pohovor

Asi nikdo nepochybuje o tom, že na prvním dojmu velmi záleží. Při hledání zaměstnání a přijímacích pohovorech to platí dvojnásob. Článek obsahuje návody a rady, jak si při přijímacím pohovoru počínat, abychom měli úspěch. Autor klade důraz zvláště na flexibilitu a schopnost improvizovat.

Přijímací pohovor začíná v podstatě už v momentě, kdy potenciální zaměstnanec vstoupí do dveří. Prvních 5 minut rozhovoru je obvykle věnováno základním informacím o dotyčném – tato fáze trvá obvykle 1-2 minuty a zaměstnavatel se snaží získat obrázek o povaze člověka, jeho schopnostech a charakterových vlastnostech a snaží se určit, jak by tyto vlastnosti mohly být přínosem pro firmu.

Podle statistiky splňuje všechny požadavky na kvalifikaci, uvedené v inzerátech, pouze 50% lidí, kteří nakonec práci dostanou. Je to dáno také tím, že tito lidé správně pochopili význam přijímacího pohovoru jako možnosti vytvořit si s potenciálním zaměstnavatelem určitý osobní vztah a projevit svůj zájem.

Článek poskytuje důležité informace o tom, jak má vypadat struktura odpovědí na otázky zaměstnavatele a o možných typech zaměstnavatelů, kteří vedou pohovor. Autor se věnuje i tak ožehavé otázce, jako je specifikace platových požadavků zaměstnance a jeho představy. Jsou zde uvedeny i příklady otázek, které může dotazovaná osoba položit potenciálnímu zaměstnavateli.
Zdroj: Career Partners International - server poradenské společonsti CPI
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Partners International