Jak se úspěšně přizpůsobit podmínkám znalostní ekonomiky

Vývoj současného světa podnikání a obchodu pomalu směřuje do nového stadia – znalostní ekonomiky. Abychom mohli úspěšně zvládnout všechny změny a problémy, které s sebou tato zásadní přeměna přináší, je nutné porozumět jejím základním charakteristikám.

Článek se tudíž zabývá základními pojmy z oblasti znalostní ekonomiky. Vše je pojato jako informace pro začátečníky, proto zde nechybí ani vysvětlení základních rozdílů mezi pojmy „znalost“, „data“ a „informace“.

V článku je možné dále nalézt informace o tom, proč jsou znalosti základem nové rozvíjející se ekonomiky a jaká pravidla v této ekonomice platí. Důležité jsou například i údaje o tom, jaké nástroje se dají používat k shromažďování a ukládání znalostí. V této souvislosti je zde vysvětlen i pojem „metabolismus znalostí“.
Zdroj: Think Tools AG - společnost zabývající se "Knowledge Economy"
Zobrazit přehled článků ze zdroje Think Tools AG