Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Správa znalostí" bylo nalezeno 751 článků.

Článek v rámci předplatného Rostoucí firmy potřebují plánování správy znalostí

12.7.2001  Rostoucí firmy potřebují plánování správy znalostí

Malé firmy disponují jedinečnou schopností k růstu a ke změnám nemusejí se potýkat s velkým byrokratickým aparátem, jako velká společnost. Rozšiřování podniku však může vést ke zhoršení komunikace a…

Zkušenosti firem s vyhledáváním expertů ve vlastních řadách

12.7.2001  Zkušenosti firem s vyhledáváním expertů ve vlastních řadách

Při současném tempu vývoje ekonomiky není možné, aby společnosti řešily každý problém vytvářením nových postupů. Je třeba znát způsob, jak rychle vyhledávat odborníky ve vlastních řadách a jak…

Celosvětové sdílení znalostí v podání Světové banky

12.7.2001  Celosvětové sdílení znalostí v podání Světové banky

Článek má formu rozhovoru se Stephenem Denningem, bývalým programovým ředitelem Světové banky. Hlavním tématem je sdílení znalostí v celosvětovém měřítku. Denning se v posledních letech své…

Investice do správy znalostí přináší naději pro horší časy

31.5.2001  Investice do správy znalostí přináší naději pro horší časy

Časopis **Knowledge Management** a společnost **International Data Corp.** provedly průzkum podnikových iniciativ v oblasti správy znalostí. Své údaje poskytlo přes 500 respondentů.Stále více…

Článek v rámci předplatného Atmosféra nedůvěry může zmařit i nejlepší projekt správy znalostí

31.5.2001  Atmosféra nedůvěry může zmařit i nejlepší projekt správy znalostí

Pro firmu má z hlediska zisku rozhodující význam prostředí, které umožňuje svobodné sdílení know-how. Vytvoření takovéhoto prostředí často brání nedůvěra. Budování důvěry začíná s vytvářením…

Vedoucí pracovník správy znalostí - Nová funkce ve vedení organizace

31.5.2001  Vedoucí pracovník správy znalostí – Nová funkce ve vedení organizace

Společnosti často ustanovují funkci vedoucího pracovníka správy znalostí (ozn. CKO). Správa znalostí v sobě zahrnuje lidské zdroje, kulturu, chování, obchodní procesy i podpůrné technologie. Obsazení…

Z umění vyprávět příběhy se stává nástroj správy znalostí

30.5.2001  Z umění vyprávět příběhy se stává nástroj správy znalostí

Někteří odborníci se snaží využít k předávání znalostí příběhy (tj. anekdoty, bajky, metafory atd.). Příběhy lze údajně najít ve všech organizacích - jsou nedílnou součástí jejich definice. Nedostatek…

Článek v rámci předplatného Technologie DVD se stává nástrojem správy znalostí

27.4.2001  Technologie DVD se stává nástrojem správy znalostí

Společnost **Apple** chce udělat z technologie DVD nástroj školení a šíření informací po podniku. Za tímto účelem doplňuje své počítače Macintosh G4 o zapisovací jednotku DVD. Tento příspěvek obsahuje…

Článek v rámci předplatného Systém Xpedio automatizuje správu firemních dokumentů

14.3.2001  Systém Xpedio automatizuje správu firemních dokumentů

V průběhu realizace projektů podniky často zjišťují, že rozhodující dokumenty jsou zakopány ve firemním intranetu a že nejsou vyřešeny otázky jejich správy, vlastnictví a aktuálnosti. Problém…

Článek v rámci předplatného Pilotní projekt správy znalostí by měl být především dobrým přesvědčovacím nástrojem

14.3.2001  Pilotní projekt správy znalostí by měl být především dobrým přesvědčovacím nástrojem

Mnohé společnosti se při prosazování strategie správy znalostí již setkaly s neúspěchem. Přestože iniciativy zavádění správy znalostí mají mnoho konkrétních podob, jsou některé aspekty společné pro…

Článek v rámci předplatného Oceňováním svého nehmotného majetku získává společnost Celemi strategické výhody

2.2.2001  Oceňováním svého nehmotného majetku získává společnost Celemi strategické výhody

Znalost samu o sobě není možné spravovat. Znalost převedená na majetek (jak hmotný, tak nehmotný) se však stává skutečnou komoditou, jež může zlepšit fungování společnosti a napomoci k vytvoření…

Článek v rámci předplatného Společnosti se snaží určit hodnotu svých znalostí

1.2.2001  Společnosti se snaží určit hodnotu svých znalostí

Všichni, kdo se snaží uvádět v praxi metody správy znalostí, chtějí znát hodnotu nehmotného majetku. I když se zásady oceňování hmotného majetku vyvíjely přes 500 let, začínají být nepoužitelné. Více…

Článek v rámci předplatného Správa znalostí vyžaduje hledání nových znalostních zdrojů

1.2.2001  Správa znalostí vyžaduje hledání nových znalostních zdrojů

Řada společností přijala strategii správy znalostí kvůli zlepšení své konkurenceschopnosti. Aplikovat správu znalostí znamená také vzít na vědomí nové znalostní zdroje.Obecně platí, že znalost je…

Článek v rámci předplatného Zpracování znalostí z pohledu počítačového odborníka

30.1.2001  Zpracování znalostí z pohledu počítačového odborníka

Přestože mnoho současných expertů tvrdí, že správa znalostí má co do činění spíše s kulturou než s technologiemi, zastává Richard L. Ballard názor, že jsou to právě technologie, jež jako jediné mohou…

Jak se elektronický obchod promítne do znalostního kapitálu

30.1.2001  Jak se elektronický obchod promítne do znalostního kapitálu

V letošním roce se do středu pozornosti časopisů, obchodních setkání a výkonných konferencí dostalo nové téma. Za novou velkou příležitost ke zvýšení zisků je považován elektronický obchod mezi…

Výpis 721735 z celkem 751