Řešení problémů a rozhodování: kognitivní operace v nejistém světě

Správné rozhodování a řešení problémů se dá rozdělit do dvou fází: vytvoření určitého rozsahu možností a použití příslušných postupů rozhodování nebo řešení problémů.

1. Vytvoření určitého rozsahu možností: Pro účely řešení problémů je třeba vzít v úvahu možný průběh situace po přijetí určitého řešení. Podle toho se posuzuje kvalita nebo atraktivita přijatého řešení. Tento postup vyžaduje strukturalizaci daného problému.
2. Rozhodování a řešení problémů: Je nutné zhodnotit pravděpodobnost určitého průběhu situace a podle toho se rozhodnout.

Ve složitých situacích mají lidé sklon dělat systematické chyby, které snižují kvalitu jejich schopností řešení problémů a rozhodování. Článek popisuje tyto chyby a poskytuje příklady reálných situací.

K chybám dochází proto, že lidský systém zpracování informací není schopen používat komplexní postupy, nutné ke správnému zhodnocení vícedimenzionálních (vícerozměrových) možností. Místo toho se lidé spoléhají na zjednodušené rozhodování a řešení problémů, které snižují komplexnost situace – často na úkor nalezení správného řešení.
Zdroj: Think Tools AG - společnost zabývající se "Knowledge Economy"
Zobrazit přehled článků ze zdroje Think Tools AG