Strategie založená na znalostech

Správa znalostí je velmi diskutovaným tématem. V době velké konkurence je ale důležité spojit znalosti a správnou strategii.

Článek na příkladu firmy podnikající v oboru parfumerie popisuje zásady strategie založené na znalostech. Uvedená firma musela nějak uceleně shromáždit základní informace o chemických substancích a také poznatky získané během vývoje a zkušenosti mnoha zaměstnanců. Autoři popisují zjištění, ke kterým v průběhu své práce došli. Lze je shrnout do 5 bodů:

1. Při implementaci znalostní strategie je nutné vycházet ze strategie a nikoli ze znalostí. Jestliže firma nemá vyřešenu základní otázku, jak vycházet se zákazníky a jak uspět v konkurenci, nejsou jí nákladné znalostní systémy vcelku k ničemu.
2. Implementace znalostí musí mít pevný základ. Musí být postavena na tradičním hodnocení činnosti.
3. Znalostní strategie není jen správa znalostí; je to hlavně poskytování znalostí lidem.
4. Na sdílení znalostí je nejdůležitější síť lidí, kteří vzájemně spolupracují a nikoli síť propojených technologií.
5. Lidé raději informace odněkud sami získávají; nemají rádi, když jsou jim znalosti předávány „shora“.
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company