Vícerozměrové modely dynamického učení pro rozvíjení správy znalostí

Vícerozměrové modely dynamického učení pro rozvíjení správy znalostí

Organizace na počátku nového tisíciletí řeší komplikované dilema. Mají dále rozvinout své kompetence a integrovat techniky spolupráce, které dále rozšiřují jejich řetězec hodnot, nebo zavádět podnikové informační systémy a uzavřené datové sklady, díky nimž mohou efektivně řídit zdroje znalostí?

Přístup, publikovaný v tomto článku, představuje novou metodologii integrace technik spolupráce pro vnitřní účely organizace v závislosti na využívání správy znalostí.

Článek obsahuje návrh struktury pro implementaci metod „elektronické spolupráce“ v kontextu nových strategických cílů moderních podnikatelských jednotek. Analýza autorů se zaměřuje zejména na správu znalostí na úrovni obchodních procesů. Autoři dospěli také k závěru, že techniky elektronické spolupráce přispívají svoji hodnotou coby komponenty správy znalostí k realizaci organizačního učení.

**Datum vydání:** X/2001
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com