Vytvoření a implementace systému řízení výkonu

Vytvoření a implementace systému řízení výkonu

Z hlediska nákladů je proces vývoje nového produktu pro organizaci velmi důležitý a proto je nutné zde uplatnit metody a systémy monitorování výkonu. Vývoj produktu je neoddělitelně spojen se schopností organizace spravovat své znalosti. Stávající systémy řízení výkonu však znalostní aspekt vývoje nového produktu vesměs ignorují.

Článek informuje o nových funkcích systémů pro řízení výkonu. Tyto funkce jsou založeny na opakovaném využívání znalostí a nových myšlenek. Jsou zde obsaženy i informace o vytváření a implementaci systému (metodologie). Celý systém byl již testován v reálném prostředí (projekt **NIMCube**) a počáteční ohlas uživatelů je velmi příznivý. Testování stále probíhá.

Teoretické i praktické zkušenosti autorů dokládají, že vytvoření a implementace funkcí PMS jsou pro odborníky v oboru řízení výkonu poměrně komplikovaným problémem. Cílem tohoto článku je poskytnout jim srozumitelné informace a návod k implementaci a využívání těchto funkcí.

**Datum vydání:** IX/2001
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com