Informace o zákaznících a jejich využití při řízení vzájemných vztahů

V době, kdy se klade důraz na roli technologií v oblasti datových analýz a datových skladů se dá velmi snadno zapomenout na to, že znalosti o zákaznících nejsou softwarovým balíčkem ani databází. Je to určitý typ přístupu k podnikání.

Tento přístup se dá realizovat pomocí velkých a komplexních datových skladů s informacemi o zákaznících a pomocí inteligentních aplikací dolování dat. Díky nim se dají objevit skryté trendy v chování kupujícího a nové poznatky.

Článek se zabývá třemi základními zásadami z oblasti získávání informací o zákaznících, které by měly malé a střední podniky prosazovat. Dále jsou zde uvedeny informace o tom, jak se dá díky nim dosáhnout větší spokojenosti zákazníka a jak si jej udržet.

Tři základní zásady:

1. Nejlepší obchody se realizují s lidmi, které znáte nebo se kterými již obchodujete.
2. Nejvýhodnějším zdrojem nových obchodů jsou vaši největší nebo nejperspektivnější zákazníci a potenciální zákazníci.
3. Zjistěte, co funguje a co se vyplácí a to pak realizujte.

**Datum vydání:** X/2001
Zdroj: ClickZ - americký portál zaměřený na digitální marketing
Zobrazit přehled článků ze zdroje ClickZ