Rozhovor se znalostním stratégem společnosti Buckman

Společnost Buckman Laboratories International se zabývá výrobou speciálních chemických sloučenin. Tato činnost se oproti výrobě „klasických“ chemikálií vyznačuje vyššími náklady na výzkum a větší potřebou znalostí.

Ředitel koncernu Robert Buckman usiloval o zavedení správy znalostí od roku 1978. Na projektu se významnou měrou podílela také Melissie Rumizen, která do společnosti přišla z armády USA. Ta v současné době plní úlohu tzv. znalostního stratéga. V tomto příspěvku odpovídá Rumizen na otázky správy znalostí – obecné i ty, jež jsou specifické pouze pro společnost **Buckman**.

Součástí práce znalostního stratéga je hledání nedostatků, které lze vyřešit odpovídající taktikou správy znalostí. U společnosti Buckman šlo konkrétně o zavedení dlouhodobé týmové spolupráce. Mezi specifické iniciativy se řadí například komunikace formou vyprávěných příběhů (tzv. storytelling).

Co se týká hodnocení výkonnosti, usiluje vedení firmy o propojení klíčových měřítek v pobočkách po celém světě. Zásadní důležitost má péče o životní prostředí: firemní normy jsou v této oblasti přísnější než požadavky jednotlivých států.

**Datum vydání: X/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine