Cílené shromažďování informací v dynamickém konkurenčním prostředí

Současné přístupy vedení ke strategiím založeným na zdrojích a klíčovým kompetencím vyžadují rozsáhlé shromažďování informací. Díky němu je možné vytvořit správné hypotézy o tržním prostředí a schopnostech konkurentů. Bez těchto informací by jakékoli pokusy o rozvoj, podporu a v mnoha případech i identifikaci klíčových výhod a kompetencí selhaly.

Stávající metody shromažďování informací se soustředí na proces získávání informací, přičemž se často používají analogie z vojenského prostředí. Pokud se má vytvořit konkurenceschopný model systému, je nutné použití těchto stávajících přístupů lépe usměrnit a tak získat efektivní zdroj vnitropodnikových prostředků. Mnohdy může vyhodnocovací proces zkvalitnit i pouhé vyjádření modelu konkurenčního systému.

Použitelnost obecné metody modelování systému, která je rozšířená zejména v modelování obchodních procesů a známá jako Kvalitativní dynamika systémů (**QSD**). Tato metoda je popsána v článku a autoři zkoumají na základě případové studie její použitelnost při řešení problémů se shromažďováním informací.

Uvedená metoda je dostupná a dá se použít pro řešení problémů s informacemi. V článku je použit příklad velké mezinárodní firmy v oboru obrany. Je zřejmé, že úroveň analýzy (referenční body, porozumění procesům, systémová znalost) se úzce vztahují k prvkům modelu systému a tento soulad pomáhá při lepším zaměření metod.

Zdroj: Think Tools AG - společnost zabývající se "Knowledge Economy"
Zobrazit přehled článků ze zdroje Think Tools AG