Kognitivní schopnosti v řešení komplexních problémů

Kognitivní schopnosti v řešení komplexních problémů

Jedním z nejdůležitějších úkolů lidského systému zpracování informací je systematické spojování dat a informací z okolního světa a soustavné vytváření znalostí.

Ačkoli je lidský způsob zpracovávání informací obecně velmi efektivní a výkonný systém, jeho schopnost zpracovávat složité (komplexní) informace je omezená. Je tomu tak proto, že lidské vědomí zpracovává informace postupně a současně je možné zpracovat pouze 4 informace. Člověk se tak snadno přestává v problému orientovat, protože jeho krátkodobá paměť (struktura pro krátkodobé uchovávání informací a manipulaci s nimi) je limitovaná.

Teoretické a empirické průzkumy však prokázaly, že zpracování informací prostřednictvím zrakového (vizuálního) systému výrazně přispívá ke zvýšení stupně komplexnosti informace, která se dá úspěšně zpracovat. Máme-li například porovnat výšku několika lidí, je lepší, když si vše vizuálně znázorníme, než když se musíme opírat pouze o slovní vyjádření celého problému.
Zdroj: Think Tools AG - společnost zabývající se "Knowledge Economy"
Zobrazit přehled článků ze zdroje Think Tools AG