Výběr vedoucího pracovníka má pro spuštění správy znalostí zásadní význam

Ve svých počátcích se správa znalostí (ozn. KM) prosazovala do řízení podniku snadno. Nyní, kdy se tento obor spolupodílí na tvorbě firemní strategie, však společnosti věnují větší pozornost pozici vedoucího pracovníka správy znalostí (ozn. CKO). Pozorovatelé se shodují, že správu znalostí by měl garantovat generální ředitel a že vedoucí pracovník KM musí být schopen:
- budovat a udržovat podporu nejvyššího vedení,
- mít dostatečnou autoritu k zajišťování zdrojů,
- přijmout strategickou vizi celého podniku (a ne pouze svého oddělení).

Vznik funkce CKO byl přímou odezvou na oblíbenost správy znalostí. Konzultanti však nejsou jednoznačně přesvědčení, že tato funkce je nutná. Podle některých přebírají tuto úlohu ekonomičtí vedoucí, popř. šéfové oddělení informačních technologií (CIO).

Skutečný způsob řízení projektů správy znalostí závisí na podnikové kultuře. Snahy o spolupráci často selhávají proto, že jednotlivci mezi sebou soutěží o odměny.

**Datum vydání: X/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine