Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Správa znalostí" bylo nalezeno 722 článků.

Jak se elektronický obchod promítne do znalostního kapitálu

30.1.2001  Jak se elektronický obchod promítne do znalostního kapitálu

V letošním roce se do středu pozornosti časopisů, obchodních setkání a výkonných konferencí dostalo nové téma. Za novou velkou příležitost ke zvýšení zisků je považován elektronický obchod mezi…

Článek v rámci předplatného Co je to osobní správa znalostí a jak ji využívat

30.1.2001  Co je to osobní správa znalostí a jak ji využívat

Autor se zabývá aspekty použití správy znalostí. Společnosti prý často přehlížejí fakt, že bez pochopení osobního kontextu a bez možnosti okamžitého využití se ze znalosti stávají pouhá data.Ústředním…

Článek v rámci předplatného Zpracování znalostí z pohledu počítačového odborníka

30.1.2001  Zpracování znalostí z pohledu počítačového odborníka

Přestože mnoho současných expertů tvrdí, že správa znalostí má co do činění spíše s kulturou než s technologiemi, zastává Richard L. Ballard názor, že jsou to právě technologie, jež jako jediné mohou…

Článek v rámci předplatného Jak zachytit znalosti zaměstnanců bez narušení jejich soukromí - Technologické řešení společnosti Net Perceptions

30.1.2001  Jak zachytit znalosti zaměstnanců bez narušení jejich soukromí – Technologické řešení společnosti Net Perceptions

Nejhodnotnější znalosti obvykle nelze sepsat na kus papíru. Znalosti konkrétního člověka je však možno identifikovat například podle oblastí zájmu při surfování po Internetu nebo podle pohybu jeho…

Článek v rámci předplatného Správa znalostí: Kdo spolupracuje, vystačí s málem!

15.1.2001  Správa znalostí: Kdo spolupracuje, vystačí s málem!

Ústředním tématem článku je správa znalostí (**knowledge management**). Jejím důležitým aspektem je sdílení znalostí. Dobrým nástrojem k realizaci diskusí mezi pracovníky daného projektu je Internet.…

Článek v rámci předplatného Společnost icPlanet používá Internet k vyhledávání kvalifikovaných pracovníků

16.11.2000  Společnost icPlanet používá Internet k vyhledávání kvalifikovaných pracovníků

Více než kdy jindy vyvstává v současné době potřeba nezávislých poradců, dodavatelů a dalších pracovníků. Společnost **icPlanet** poskytuje (zatím zdarma) inteligentní softwarové nástroje, jež mají…

Správa znalostí ve společnosti Chevron - projev výkonného ředitele

6.11.2000  Správa znalostí ve společnosti Chevron – projev výkonného ředitele

Na světové konferenci o správě znalostí v San Franciscu prezentoval Kenneth T. Derr priority společnosti Chevron.Sdílení znalostí již není jen otázkou výkonnosti, dnes je to záležitost prestiže firmy.…

Článek v rámci předplatného Zavádění praktických poznatků o správě znalostí do výuky

6.11.2000  Zavádění praktických poznatků o správě znalostí do výuky

Tato práce se zaměřuje na koncepci, zásady a konkrétní případy pronikání správy znalostí do univerzitních výukových programů. Přestože žijeme ve světě gigabitových přenosových systémů a terabytových…

Co znamená, když se řekne "správa znalostí"

6.11.2000  Co znamená, když se řekne „správa znalostí“

Podnikatelé si stále více uvědomují důležitost svých znalostí a snaží se z nich vytěžit maximum. Tato znalostní aktiva mají různé formy a zasahují do všech podnikatelských činností. Článek definuje…

Článek v rámci předplatného Využitelnost elektronických zdrojů pro získávání technických informací

6.11.2000  Využitelnost elektronických zdrojů pro získávání technických informací

Stávající metody přístupu k elektronickým zdrojům nabízeným Internetem příliš nevyužívají základních principů organizace a vyhledávání informací. Namísto toho se opírají o poněkud neformální, někdy až…

Co slibuje správa znalostí a jaké vyžaduje organizační změny?

23.10.2000  Co slibuje správa znalostí a jaké vyžaduje organizační změny?

Správa znalostí má zajistit, aby každý pracovník s rozhodovací pravomocí mohl těžit ze zkušeností a schopností celé organizace. Manažeři se však ve snaze o usnadnění přenosu znalostí často vydávají…

Opakování - matka moudrosti

23.10.2000  Opakování - matka moudrosti

Jednou z důležitých forem správy znalostí je aktivace poznatků nabytých při výuce nebo zkušeností do formy, jež může být předána dál. Důraz se klade na opětovné využití stávajících znalostí. Spíše než…

Článek v rámci předplatného Správa znalostí je pro finanční instituce příslibem kvalitního řízení rizika

23.10.2000  Správa znalostí je pro finanční instituce příslibem kvalitního řízení rizika

Dá se říci, že konkurenční výhoda finančních služeb spočívá v lepším rozhledu. Jedním ze způsobů, jak si firmy mohou takovou výhodu vytvořit, je vypracování podrobného systému řízení rizika.…

Zavádění praktických poznatků o správě znalostí do výuky

23.10.2000  Zavádění praktických poznatků o správě znalostí do výuky

Přestože žijeme ve světě gigabitových přenosových systémů a terabajtových paměťových médií, dostávají se praktické zkušenosti se správou znalostí (SZ) do výukových osnov s velkým zpožděním. Výuka SZ…

Program virtuální týmové práce společnosti British Petroleum

23.10.2000  Program virtuální týmové práce společnosti British Petroleum

Výzkumný úsek společnosti BP prošel reorganizací vedoucí ke vzniku decentralizované struktury. Vrcholový management společnosti současně uznal potřebu zaměstnanců sdílet své odborné znalosti. Výzva…

Výpis 706720 z celkem 722