Datové sklady a jejich struktura

Vývoj datového skladu obvykle vychází ze dvou iniciativ: analýzy podnikových (obchodních) potřeb a vyhodnocení zdrojů dat. Probíhá-li vše dobře, má společnost data, která potřebuje k podpoře svých podnikových rozhodnutí. Někdy se však stane, že data potřebují roztřídit nebo uspořádat. Data, která se objevují v datovém skladu, pochází z různých zdrojů a aby bylo možné je efektivně používat, je nutné zajistit jejich konzistentnost.

Pravděpodobně nejdůležitější a nejzajímavější součástí datového skladu je tzv. „front end“, kde se data dostávají k uživateli prostřednictvím rozhraní nástroje pro online analytické zpracování (OLAP) nebo nástroje dolování dat.

Článek dále popisuje proces získávání dat ze zdrojových databází, jejich přenosu do cílových databází a proces třídění dat. Důležitá je také otázka implementace datových skladů a problémů s jejich zaváděním.

Zdroj: KM World On-Line - internetový magazín o problematice správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje KM World On-Line