Proces učení ve "znalostních" organizacích

Proces učení ve „znalostních“ organizacích

Znalosti jsou klíčovým majetkem nových organizací, jejichž fungování je založeno na znalostech. Tyto organizace vyžadují práci specializovaných odborníků, kteří musí rozvíjet své kompetence a vzájemně spolupracovat tak, aby se vytvářely nové znalosti, které pomáhají organizaci v jejím dalším fungování. Bylo vyvinuto mnoho teorií, metod a nástrojů, které umožňují efektivně nakládat se znalostmi a řešit problémy v této oblasti.

Článek se zabývá novými trendy v této oblasti a zaměřuje se na koncepty jako jsou znalosti, organizační a akční učení, obchodní procesy a učení v organizacích, jejichž fungování je založeno na znalostech. Popisuje také, jak se dá tradiční metoda – případová studie – používat v organizaci a jak se pomocí této metody dají získat a ukládat znalosti, získané na základě obchodních procesů. Dále je v článku popsáno, jak může tato metoda sloužit jako prostředek učení pro pracovníky v oboru znalostí.
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com