Proces učení ve "znalostních" organizacích

Znalosti jsou klíčovým majetkem nových organizací, jejichž fungování je založeno na znalostech. Tyto organizace vyžadují práci specializovaných odborníků, kteří musí rozvíjet své kompetence a vzájemně spolupracovat tak, aby se vytvářely nové znalosti, které pomáhají organizaci v jejím dalším fungování. Bylo vyvinuto mnoho teorií, metod a nástrojů, které umožňují efektivně nakládat se znalostmi a řešit problémy v této oblasti.

Článek se zabývá novými trendy v této oblasti a zaměřuje se na koncepty jako jsou znalosti, organizační a akční učení, obchodní procesy a učení v organizacích, jejichž fungování je založeno na znalostech. Popisuje také, jak se dá tradiční metoda – případová studie – používat v organizaci a jak se pomocí této metody dají získat a ukládat znalosti, získané na základě obchodních procesů. Dále je v článku popsáno, jak může tato metoda sloužit jako prostředek učení pro pracovníky v oboru znalostí.
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com