Nová pracovní síla - odborníci v oboru znalostí

Ještě v minulém století byli co do složení obyvatelstva nejpočetněji zastoupenou skupinou dělníci, řemeslníci a farmáři. Dnes si tímto způsobem vydělává méně než čtvrtina obyvatelstva USA. Jedinou skupinou na trhu práce, která skutečně rychle roste, jsou tzv. znalostní pracovníci, tedy lidé, jejichž pracovní pozice vyžadují určité formální a další vzdělávání (jsou to učitelé, lékaři, manažeři, právníci, ale i zubní technici apod.). Nyní můžeme za znalostní pracovníky považovat téměř celou jednu třetinu Američanů. Znalosti se staly klíčovým zdrojem.

Pojmy „znalostní průmysl“, „znalostní ekonomika“ a „znalostní pracovník“ jsou staré pouhých 40 let. Ne každý je však používá a ne každý chápe jejich význam pro lidské hodnoty a chování, pro řízení lidí a jejich produktivity a pro ekonomiku a politiku. Protože efektivní znalosti jsou obvykle velmi specializované, musí v jedné organizaci pracovat více znalostních odborníků, kteří tyto své specializace sdílí v zájmu vývoje určitého produktu. Softwarový vývojář například musí spolupracovat s návrhářem hardwaru.

Článek dále uvádí charakteristiky znalostních pracovníků a toho, jak vnímají sami sebe. Zabývá se také podílem žen a mužů v oboru znalostí. Při té příležitosti autor také informuje o historickém vývoji ryze ženských a ryze mužských zaměstnání, např. lékařství a učitelství. Vyvozuje závěr, že práci v oboru znalostí mohou vykonávat stejně dobře ženy i muži.

Znalostní odborníci potřebují jednak získat formální vzdělání, aby uvedli své znalosti do praxe a další (průběžné) vzdělávání, aby si tyto znalosti stále aktualizovali. Vzdělávacích institucí, které by soustavně a organizovaně připravovaly pracovníky v oboru znalostí (znalostní technology), je však poměrně málo. Do budoucna se však očekává jejich výrazný růst.

**Datum vydání:** XI/2001
Zdroj: The Economist - server prestižního britského týdeníku The Economist
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Economist