Podnikové zpravodajství (Business Intelligence) a maloobchod

Informační ekonomika, která se v současné době rozvíjí, klade důraz na vysoce kvalitní informace – tedy přesně ty, které mohou maloobchodníkům poskytnout nástroje podnikového zpravodajství (BI) jako jsou datové sklady, dolování znalostí z dat a OLAP.

Když se blíže podíváme na různé funkce maloobchodní organizace, zjistíme, že BI může být užitečné téměř pro každou z nich. Díky podnikovému zpravodajství je možné získat bližší obrázek o chování zákazníků a tak pomoci maloobchodníkům vycházet vstříc jejich stále se měnícím potřebám a požadavkům.

Na straně dodavatele může Business Intelligence pomoci maloobchodníkům identifikovat nejlepší prodejce a určit, čím se liší od méně kvalitních dodavatelů. Maloobchodníci získají lepší přehled o zásobách a jejich přesunech a mají možnost lepší správy kategorií. Díky mnoha analýzám a zprávám může podnikové zpravodajství také zlepšit vnitřní podpůrné funkce organizace, jako je řízení financí a lidských zdrojů.

V článku jsou také popsána různá technologická řešení aplikací BI a jejich význam pro maloobchodníky.
Zdroj: ITToolbox Data Warehousing - Správa znalostí, datové sklady, datová tržiště. Informace o softwaru, aktuality, výsledky výzkumů.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ITToolbox Data Warehousing