Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Hodnocení a motivace" bylo nalezeno 443 článků.

Článek v rámci předplatného Motivační schéma jako marketingový nástroj

16.12.2002  Motivační schéma jako marketingový nástroj

Zaměstnanecké výhody jsou velmi důležité pro získání i udržení kvalitních pracovních sil. Schéma zaměstnaneckých výhod je tedy důležitým marketingovým nástrojem, který může do firem přilákat talent a…

Zajímají vás vůbec vaši podřízení?

12.12.2002  Zajímají vás vůbec vaši podřízení?

Vedoucí pracovník by měl své podřízené nejen striktně řídit, ale i chápat a podporovat. Rozhodně by jim měl dávat najevo svůj zájem. Mnohdy totiž zájem o své podřízené a jejich problémy skutečně má,…

Článek v rámci předplatného Dokážete si získat zaměstnance?

3.12.2002  Dokážete si získat zaměstnance?

Chcete-li být dlouhodobě úspěšný a zároveň získat a udržet si dobré spolupracovníky, musíte se snažit o otevřenou kulturu ve svém okruhu zodpovědnosti nebo tuto kulturu ještě více přiblížit…

Jak se stát kreativnějším manažerem

20.11.2002  Jak se stát kreativnějším manažerem

Manažerská kreativita je jako vítr: těžko viditelná, složitě definovatelná, není-li jí však v rámci firmy dostatek, znamená krach. Je podstatou vytváření úspěšných týmů i produktů. Článek shrnuje…

Článek v rámci předplatného 5 rad pro vytvoření úspěšného týmu

18.11.2002  5 rad pro vytvoření úspěšného týmu

Úspěšný pracovní tým je podmínkou úspěšného chodu firmy. Vytvoření takového týmu je ale složitější, než pouhé přijetí talentovaných lidí. Znamená to angažovat talentované osoby, které budou…

Článek v rámci předplatného Platby za výkonnost - jsou ještě moderní?

15.11.2002  Platby za výkonnost – jsou ještě moderní?

Manažeři jsou postaveni před nelehký úkol musí zajistit, aby jejich podřízení podávali vysoké výkony a aby byli zároveň ochotní inovovat. Musí také hodnotit jejich výkonnost a na základě zjištěných…

Článek v rámci předplatného Chcete svým zaměstnancům zvýšit plat? Udělejte to.

7.11.2002  Chcete svým zaměstnancům zvýšit plat? Udělejte to.

Odborníci očekávají, že někteří zaměstnavatelé v příštím roce svým zaměstnancům zvýší platy. Nikoli však všem, ale pouze vybraným jedincům. Toto zvýšení však bude stále poměrně nízké oproti roku 2000,…

Článek v rámci předplatného Jak motivovat své zaměstnance pomocí hodnocení

5.11.2002  Jak motivovat své zaměstnance pomocí hodnocení

Jak můžete pomocí stanovování cílů a systémů hodnocení své spolupracovníky motivovat a zvýšit jejich výkon? V současné době se stále více prosazují flexibilní modely hodnocení. Jejich základem je…

Zaměstnanci šéfům nevěří

5.11.2002  Zaměstnanci šéfům nevěří

Nedůvěra ze strany investorů není to jediné, čemu musí velké firmy po skandálu se společností Enron čelit. Ztrácí totiž také důvěru zaměstnanců. Přitom právě zaměstnanci jsou klíčovým prvkem, s nímž…

Jak nepřechválit podřízeného aneb Motivace nebo disciplína?

30.10.2002  Jak nepřechválit podřízeného aneb Motivace nebo disciplína?

Úkolem manažera je vést podřízené zaměstnance. K tomu neoddělitelně patří i ocenění dosažených pracovních výsledků, pochvala. Existuje však pochvala a pochvala. Dobrý manažer by si měl uvědomit, že…

Manažer vede jednotlivce, ne skupinu

17.10.2002  Manažer vede jednotlivce, ne skupinu

Vedoucí týmů nevedou celé týmy, ale jednotlivce, kteří dohromady tvoří skupinu. Každý člen týmu má vlastní silné a slabé stránky, na které je třeba brát ohled. Rozdílné jsou i styly práce, preference…

Článek v rámci předplatného Sestavte svůj tým

7.10.2002  Sestavte svůj tým

Sestavit pracovní tým je někdy problém. Je totiž třeba dát dohromady skupinu jedinců, kteří se podílí na určitém společném projektu a cíli. Jestliže je tato skupina velmi volně organizovaná nebo pokud…

Článek v rámci předplatného Ovlivňování výkonnosti zaměstnanců

18.9.2002  Ovlivňování výkonnosti zaměstnanců

Schopní manažeři vědí, že plánovaných výsledků se dá dosáhnout pouze díky pozitivnímu ovlivňování výkonnosti podřízených. Nesmíme zaměňovat produktivitu a výkonnost. Produktivita je důsledkem…

Článek v rámci předplatného Bylo, nebylo... aneb Manažer vypravěčem

21.8.2002  Bylo, nebylo… aneb Manažer vypravěčem

Příběhy představují jednu z nejsilnějších zbraní v arzenálu dobrého vedoucího. Mají moc vzbudit v lidech zájem a angažovanost a napovědět jim, jak řešit problémy a překonávat překážky. Mají význam při…

Článek v rámci předplatného Mazaní manažeři a morálka na pracovišti

8.7.2002  Mazaní manažeři a morálka na pracovišti

Když se dnes vedoucí pracovníci baví o situaci na pracovišti, nešetří přívlastky typu komplikovaná, stresující, vyčerpávající nebo nestabilní. Mnohé firmy mají skutečně problémy, nemohou najít odbyt…

Výpis 391405 z celkem 443