Jsem popelář a jsem na to hrdý!

Vědci z Arkansaské univerzity prohlašují, že našli způsob, jak snížit fluktuaci zaměstnanců a zvýšit jejich spokojenost v práci. Tradičně se tvrdilo, že čím víc je určitá profese společností respektovaná a ceněná, tím raději se této profesi bude člověk věnovat a bude na ni hrdý. Poté co vědci pozorovali více než 700 řidičů kamionů, zjistili, že to nebude až tak pravda. Ačkoli společnost tuto profesi příliš neoceňuje a vidí ji jako „špinavou práci“, řidiči jsou na ni hrdí. Rozdíl je v tom „být si vědomý stigmatu“ a „věřit mu a zvnitřnit ho“. Záleží na individuálním postoji a osobnosti každého. Některým lidem velmi záleží na názoru okolí a mnohem více zvnitřňují negativní stereotypy. Potom mohou být v práci nešťastní.

Pokud zaměstnavatel bude pracovníkům připomínat pozitivní aspekty jejich práce, může tak pomoci zaměstnancům zlepšit jejich pohled na ní. Silná podniková kultura také může pomoci proti zvnitřnění negativních stereotypů. Společné normy, hodnoty, rituály a tradice pomáhají upevnit vztahy a vytváří smysl pro společenství. Tato rodinná atmosféra pak zvýší loajalitu k zaměstnavateli i spokojenost v práci. Velmi důležitým faktorem je především to, jak zaměstnance podporuje rodina. Pokud rodina vnímá profesi pozitivně, potvrzuje tím pozitivní aspekty práce a funguje jako ochranný štít proti negativním stereotypům společnosti. Identifikace s profesí ovlivňuje produktivitu a výkonnost zaměstnanců.
-ba-
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com