Když manažer nechápe

Když manažer nechápe

I když se vám jasně jeví, že váš šéf je hloupý, zlý nebo tyranský, nemusí to být pravda. Možná jen nezná jiný způsob jednání. Všetečnými šťouraly, puntičkáři a dalšími typy špatných vedoucích se vaši nadřízení stávají zpravidla až v zaměstnání – často i nevědomě – kvůli zcela špatnému pochopení lidského chování. Vše začíná špatným manažerským tréninkem a pokračuje v každodenních situacích, kdy se vedoucí setkává s reakcemi podřízených na pozitivní nebo negativní zpětnou vazbu. K tomuto závěru dospěl profesor Paul Stepanovich z americké **Southern Connecticut State University**, který věnoval léta studiu dynamiky pracovišť.

Stepanovich upozorňuje na to, že manažeři se často učí chválit zaměstnance za nadprůměrné výkony a kárat za nedostatečné. V krátkodobých důsledcích vede podle závěru Stepanovichových výzkumů oceňování výkonnosti k jejímu poklesu, zatímco pokárání k nárůstu. Šéfové však dlouhodobě tíhnou spíše ke kárání než pochvalám, což má na zaměstnance i firmu negativní vliv. Pokud jsou zaměstnanci opakovaně káráni za něco, co je mimo jejich kontrolu, získají pocit, že nemohou okolnosti svého působení ovlivnit a přestanou o zlepšení výkonnosti usilovat.

Může tedy šéf dlouhodobě zvýšit výkonnost své firmy? Profesor Stepanovich se domnívá, že ano, pouze však v případě, že bude celému procesu věnována zásadní pozornost tak, aby vedl k celkovému zvýšení kvality. Klíčové ukazatele zdravého pracovního prostředí zahrnují následující:

- Vitalita – Reagují zaměstnanci na návštěvy v jejich kancelářích?
- Integrita – Hovoří management otevřeně se zaměstnanci a zaměstnanci mu důvěřují?
- Tolerance – Toleruje se rozdílnost názorů?
- Oceňování – Dostává se zaměstnancům dostatečného ocenění za jejich práci?
- Prostor k rozhodování – Mohou se zaměstnanci vyjadřovat k rozhodnutím, která se jich týkají?

-kk-

**Datum vydání:** IX/2004
Zdroj: Newswise - americký informační portál pro novináře z oblasti lidských zdrojů, obchodu a vědy
Zobrazit přehled článků ze zdroje Newswise