Marie není panovačná, nýbrž má řídící talent

Marie není panovačná, nýbrž má řídící talent

Zaměřuje se vaše společnost příliš na slabiny zaměstnanců? Nebo dokonce používá přezíravých a snižujících slov, když mluví o jejich silných stránkách? Manažeři často běžně podrobují výkony zaměstnanců hodnocení, které zdůrazňuje, v jaké oblasti by se měli zlepšit, nikoli jejich talent. Problémem tohoto přístupu je, že pokud se podniky soustředí na slabiny zaměstnanců, nemohou zužitkovat jejich silné stránky. K povzbuzení mimořádných výkonů potřebují organizace obrátit svůj pohled a efektivně rozvíjet vrozený talent a schopnosti každého jednotlivce. Musí se zaměřit na individuální a přirozený způsob myšlení, cítění a chování každého zaměstnance, na jeho talent. Pokud začnou podniky klást důraz na talenty a osvojí si pozitivní jazyk k jejich rozpoznání, změní k lepšímu komunikaci, vztahy a především výkonnost.

Zaměstnanec není „netrpělivý“, ale „aktivní, není „upovídaný“, ale „získává si ostatní“, není „panovačný“, nýbrž má „řídící talent“. Slova jako netrpělivý, upovídaný nebo panovačný jsou bariérou, která brání porozumění, rozvoji a ocenění toho, v čem jsou lidé dobří. Mnohé talenty mohou být často negativně označované. To, že je někdo inspirující a je skvělým zdrojem informací, může být označeno i tak, že tento člověk chodí s hlavou v oblacích a je to knihomol. Porozumění těmto bariérovým označením umožní manažerům otevřít dveře obrovskému množství nevyužitého potenciálu jejich zaměstnanců. Příště, než zaměstnance označíte nějakým slovem, zeptejte se sami sebe: Co skutečně řídí toto chování? Jak může být toto chování využito pozitivním způsobem?
-ba-
Zdroj: Gallup Management Journal - online magazín přední světové výzkumné společnosti Gallup Organization
Zobrazit přehled článků ze zdroje Gallup Management Journal