Články z oblasti vzdělávání a poradenství

Zavádění praktických poznatků o správě znalostí do výuky

Tato práce se zaměřuje na koncepci, zásady a konkrétní případy pronikání správy znalostí do…

Co znamená, když se řekne "správa znalostí"

Podnikatelé si stále více uvědomují důležitost svých znalostí a snaží se z nich vytěžit maximum.…

Využitelnost elektronických zdrojů pro získávání technických informací

Stávající metody přístupu k elektronickým zdrojům nabízeným Internetem příliš nevyužívají základních…

Zavádění praktických poznatků o správě znalostí do výuky

Přestože žijeme ve světě gigabitových přenosových systémů a terabajtových paměťových médií,…

Jaké zkušenosti mají manažeři se správou znalostí?

Smyslem tohoto souboru sedmi jednostránkových případových studií je shrnout poznatky o správě…

Co slibuje správa znalostí a jaké vyžaduje organizační změny?

Správa znalostí má zajistit, aby každý pracovník s rozhodovací pravomocí mohl těžit ze zkušeností a…

Perspektivy oboru správy znalostí: Jak to vidí uznávaní experti?

Na druhém výročním kolokviu Knowledge Advantage o problematice správy znalostí v Chicagu zaznělo…

Správa znalostí je pro finanční instituce příslibem kvalitního řízení rizika

Dá se říci, že konkurenční výhoda finančních služeb spočívá v lepším rozhledu. Jedním ze způsobů,…

Program virtuální týmové práce společnosti British Petroleum

Výzkumný úsek společnosti BP prošel reorganizací vedoucí ke vzniku decentralizované struktury.…

Výpis 38173825 z celkem 3826