Dvanáct rozměrů interní strategické komunikace

Článek je přehledem zásad interní strategické komunikace. Autor má za sebou 25 let praxe v této oblasti, sám vypracoval nové přístupy k modelování, plánování a hodnocení komunikace.

1. **Strategická orientace a závaznost** - základním účelem komunikace v rámci organizace je umožnit zaměstnancům realizaci jejich strategického záměru.
2. **Integrita a integrace** - komunikace musí být především věrohodná.
3. **Důstojnost a vzájemná úcta** - dva základní stavební kameny pro budování důvěry a zodpovědnosti.
4. **Tok strategických informací** - informace je měnou komunikace, stálý přítok informací obohacuje a posiluje organizaci.
5. **Jednoznačnost a síla sdělení** - nedostatek vede ke zmatku, sebeuspokojení a chaosu.
6. **Vnější perspektiva** - strategie je prostředkem vypořádání se s vnějšími podmínkami.
7. **Role a zodpovědnosti**
8. **Naslouchání a viditelná přítomnost**
9. **Výcvik a podpora** - zaměstnavatel hraje v komunikaci nezastupitelnou roli.
10. **Struktura a postupy** - komunikace je prostředek k dosažení úspěchu, sama není cílem.
11. **Systémy hodnocení** - všechny veličiny důležité pro organizaci je nutno hodnotit.
12. **Neustálé zlepšování** - závazek pro jednotlivce i pro organizaci.

**Datum vydání:** I/2001
Zdroj: KM Review - web zaměřený na správu znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje KM Review