Technologie DVD se stává nástrojem správy znalostí

Společnost **Apple** chce udělat z technologie DVD nástroj školení a šíření informací po podniku. Za tímto účelem doplňuje své počítače Macintosh G4 o zapisovací jednotku DVD.

Tento příspěvek obsahuje informace o parametrech a cenách jednotek a prázdných disků. Je zde zachycen také stav trhu s DVD přehrávači a nastíněn jeho pravděpodobný budoucí vývoj.

Technologie DVD nabízí vysokou kvalitu obrazu i zvuku a současně možnost interaktivní práce. Umožňuje také tvorbu nového typu dokumentů – videoklipů. Firma **Apple** dodává i software pro editaci snímků z digitální kamery: **iMovie** nebo **Final Cut Pro**.

S programem **DVD Studio Pro** můžeme kromě jiného komprimovat videosekvence nebo využívat hardwarové kódování.

**Datum vydání: IV/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine