Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Kancelářský software" bylo nalezeno 228 článků.

Tisk v programu Microsoft Excel

15.11.2017 

Tisk dokumentu patří mezi základní úkony prováděné při práci s tabulkovým procesorem. Mezi činnosti související s tiskem dokumentu patří nastavení vzhledu stránky, náhled stránky a vlastní tisk…

Počítání s maticemi a determinanty v Microsoft Excel

18.10.2017 

Tématem tohoto článku je popis některých matematických funkcí, které vám umožní složitější výpočty s oblastmi hodnot (maticemi).

Řešení soustavy lineárních rovnic v Microsoft Excel

4.10.2017 

Při řešení řady úloh na počítači jste postaveni před úkol vyřešit soustavu několika lineárních rovnic o několika neznámých. Příkladem může být prodej několika komodit v různých regionech, kdy znáte…

Základní finanční funkce v Microsoft Excel

20.9.2017 

Operace s čísly a práce s tabulkami jsou od nejstarší historie až po dnešek spojeny s finančními operacemi. Je proto samozřejmé, že všechny tabulkové procesory, program MS Excel nevyjímaje, jsou…

Článek v rámci předplatného Pro Sberbank pracuje robot Standa

29.8.2017 

Sberbank CZ patří k prvním bankám v Evropě, které využívají softwarového robota. Ten zautomatizoval a zrychlil proces čerpání schválených úvěrů. To, co jeho lidským kolegům trvá půl hodiny, zvládá do…

Kopírování vzorců v Microsoft Excel (2/2): Speciální kopírování

23.8.2017 

V první části článku jsme se na příkladu seznámili se všemi možnosti kopírování vzorců a naučili se je efektivně využívat. Vysvětlili jsme si, že každý z popsaných způsobů je vhodnější pro jiný…

Kopírování vzorců v Microsoft Excel (1/2): Základní kopírování

9.8.2017 

O kopírování v MS Excel se píše často, ale velmi často se zapomíná, že lze také kopírovat výpočty – vzorce.

Praktické tipy pro kombinované grafy v Microsoft Excel

26.7.2017 

V minulém článku jsme si představili kombinované grafy se dvěma osami. Používají se, když potřebujeme vytvořit graf se dvěma řádově rozdílnými hodnotami (například cena a zároveň množství). Dnes si…

Kombinovaný graf se dvěma osami v Microsoft Excel

12.7.2017 

Tvorbou grafů v MS Excel jsme se již zabývali dříve. Víme tedy, že Excel nabízí různé typy grafů, které nejčastěji zobrazují datovou tabulku pomocí dvou os. Na vodorovné ose (osa kategorií) se…

Informační funkce v Microsoft Excel

28.6.2017 

Když se v rámci MS Excelu řekne slovo funkce, jistě se každému vybaví například Průměr, Suma, Odmocnina, Dnes... Tyto funkce budete jmenovat podle toho, jaká data zpracováváte a jaké funkce v nich…

Mladí vyrůstají s technikou, ale nikoli pro pracovní život

23.6.2017 

Panuje všeobecné povědomí, že mladí lidé mají dnes práci s novými technologiemi „v krvi“, protože vyrůstají v digitálním světě.

Využití podmíněného formátu při chybových hlášeních v Microsoft Excel

14.6.2017 

Určitě jste se již při výpočtech v MS Excelu setkali s různými chybovými hlášeními. Je jedno, zda se jedná o obyčejné #### (říká, že máte úzký sloupec pro zobrazení dat) nebo hlášení typu # NÁZEV?, #…

Pracujeme s funkcí SVYHLEDAT v Microsoft Excel (2/2)

31.5.2017 

V první části článku jsme si vyzkoušeli funkci SVYHLEDAT (v anglických verzích programů se nazývá VLOOKUP), jednu z nejznámějších vyhledávacích funkcí v MS Excel. Slouží k vyhledávání potřebné hodnoty…

Pracujeme s funkcí SVYHLEDAT v Microsoft Excel (1/2)

18.5.2017 

Funkce SVYHLEDAT (v anglických verzích programů se nazývá VLOOKUP) je jedna z nejznámějších vyhledávacích funkcí v MS Excel. Slouží k vyhledávání potřebné hodnoty v tabulce, orientované ve sloupcích.…

Speciální formát dat v MS Excel

3.5.2017 

Určitě jste si už několikrát prohlíželi dialogové okno Buňky (nabídka Formát) a jeho kartu Číslo. Víte tedy, že se zde nachází různé typy (druhy) formátů, například Účetnický, Měna, Datum, Zlomky…

Výpis 3145 z celkem 228