Pracujeme s funkcí SVYHLEDAT v Microsoft Excel (1/2)

Funkce SVYHLEDAT (v anglických verzích programů se nazývá VLOOKUP) je jedna z nejznámějších vyhledávacích funkcí v MS Excel. Slouží k vyhledávání potřebné hodnoty v tabulce, orientované ve sloupcích.

Ilustrační snímek

Vyhledávání se provádí podle hodnot v prvém sloupci tabulky, které mohou být číselné, datumové nebo textové. Tabulka musí být setříděna vzestupně podle prvého sloupce. Funkce má následující parametry:

  • Hledat je hodnota hledaná v prvém sloupci. Můžete ji zapsat přímo do parametru nebo použít odkaz na buňku s touto hodnotou.
  • Tabulka je oblast celé datové tabulky včetně prvého sloupce. Jednotlivé sloupce nesmí mít nadpisy. Hledání se tedy provádí i v prvém řádku tabulky.
  • Sloupec je pořadové číslo sloupce v tabulce. Můžete použít i odkaz na buňku. Jestliže zadáte číslo, převyšující počet sloupců v tabulce, funkce vrátí chybu „#REF!“.

Vyhledejme stejné údaje ze dvou tabulek

Zde si rovnou na příkladu ukážeme princip funkce SVYHLEDAT.

V příkladu máme na listu „I“ tabulku dlužníků včetně příslušného čísla smlouvy:

Na listu „II“ máme sjetinu dlužných částek s odpovídajícím číslem smlouvy:

Náš úkol je dát tyto dvě tabulky dohromady tak, aby nám vznikla tabulka jedna, ve které budeme mít vše včetně čísla smlouvy i dlužné částky.

Poznámka: Na listu „II“ není stejný počet řádků, jako je na listu „I“ - ne všechny smlouvy mají totiž dlužné částky a na listu „II“ jsou zobrazeny pouze tyto dlužné částky. Ve výsledku se tato informace odrazí skutečností, že v těchto případech bude v příslušné buňce zobrazeno chybové hlášení „N/A“.

Pro řešení příkladu použijeme funkci SVYHLEDAT

Pomocí průvodce funkcemi v menu Vložit/funkci nebo tlačítkem na panelu nástrojů si vyhledáme z kategorie vyhledávacích funkcí funkci SVYHLEDAT:

Po potvrzení OK se nám zobrazí průvodce uvedenou funkcí a my do jednotlivých polí/parametrů zadáváme požadované údaje:

Tato funkce podle definice vyhledá v levém sloupci tabulky (parametr „Tabulka“) zadanou hodnotu (parametr „Hledat“) a vrátí hodnotu odpovídající buňky ve stejném řádku určeného sloupce (parametr „Sloupec“). Tabulka musí být standardně seřazena vzestupně, v opačném případě je nutno zadat do parametru „Typ“ hodnotu NEPRAVDA nebo 0.

Zápis funkce v řádku vzorců je následující: SVYHLEDAT(hledat;tabulka;sloupec;typ)

Konkrétně pro náš příklad:

Funkce vyhledává zleva doprava. Protože bude hledat hodnotu buňky I2 (K-104) z listu „I“ na listu „II“ ), aby mohla dosadit patřičnou částku, musíme nejprve tyto sloupce ručně přehodit.

Funkce tedy vyhledá hodnotu z buňky I2 z listu „I“(parametr „Hledat“) – z buňky I2 hledá K-104. Hodnotu hledá v tabulce o sloupcích A:B listu „II“ (parametr „Tabulka“). Výsledný sloupec hledané hodnoty je druhý (parametr „Sloupec“) – to znamená sloupec B kde jsou přehozené částky dluhu. Nakonec je nutno ještě doplnit do parametru „Typ“ hodnotu 0, pro zaručení přesného hledání

Postupujeme tedy následujícím způsobem:

1. Přehodíme si vzájemně sloupce A a B na listu II. Nejlépe tak, že označíme sloupec „A“ a zvolíme příkaz „Vyjmout“, a následně si označíme sloupec „C“ a zvolíme příkaz „Vložit/Vyjmuté buňky“ (případně použijeme pravé tlačítko myši).

2. Postavíme se kurzorem do buňky J2 na listu „I“ a spustíme průvodce funkcemi s funkcí SVYHLEDAT, kam zapíšeme následující hodnoty:

 

V řádku vzorců se nám po potvrzení zapíše následující vzorec: =SVYHLEDAT(I2;II!A:B;2;0)

v anglické verzi: =VLOOKUP(I2;II!A:B;2;0)

 

3. Následně uvedený vzorec zkopírujeme dolů do celého sloupce (až do buňky J466).

 

Poznámka: Obdobou této funkce je funkce VVYHLEDAT/HLOOKUP, která pracuje opačně: Funkce vyhledá danou hodnotu v horním řádku tabulky a vrátí hodnotu buňky z určeného řádku stejného sloupce. Používá k vyhledávání hodnot v tabulce s nadepsanými sloupci.

 

V druhé části článku si představíme další tipy pro práci s příkladem. Doplníme také přesnou syntaxi a popis funkce.

Články v sérii

Aktuální

Pracujeme s funkcí SVYHLEDAT v Microsoft Excel (1/2)

Aktuální

Pracujeme s funkcí SVYHLEDAT v Microsoft Excel (2/2)