Mladí vyrůstají s technikou, ale nikoli pro pracovní život

Panuje všeobecné povědomí, že mladí lidé mají dnes práci s novými technologiemi „v krvi“, protože vyrůstají v digitálním světě.

Jan Dvořák, ředitel Počítačové školy Gopas

Dobře zvládají internet, běžně používané aplikace na smartphonech a tabletech. Ale dovednosti potřebné v pracovním procesu jim často chybějí – nemají zažité obecné zákonitosti a umějí používat jen ty nástroje, které rutinně používají.

Často tak s nástupem do zaměstnání narážejí na problémy při práci s počítači.

Slýchám opakované stížnosti lidí z firem na připravenost absolventů na reálnou praxi, pro ně překvapivě i v oblasti základních IT znalostí.

Proto je důležité nezapomínat na školení v IT oblasti i při přijímání absolventů, u nichž se mylně předpokládá, že zvládají kancelářské programy a zásady bezpečnosti.

Nastupující generace má možná dostatečné znalosti pro běžný „digitální život“, nemá ale dovednosti, které jsou předpokládány trhem práce.

Co ukázalo porovnání výsledků ECDL?

Za určitý etalon pro porovnání digitálních znalostí je možné použít porovnání výsledků v mezinárodní certifikaci IT znalostí a dovedností ECDL (European Computer Driving Licence).

Z mezinárodního porovnání těchto výsledků vyplývá, že Češi podceňují význam a potřebu tzv. přenositelných digitálních dovedností.

Jde o obecné znalosti základních zákonitostí hardwaru a softwaru, které jsou uplatnitelné bez ohledu na pracovní pozici, kvalifikaci nebo typ využívaných IT prostředků. A právě tyto obecně využitelné principy chybějí i ve výuce na školách.

Zmíněné porovnání výsledků testů ECDL přineslo i další zajímavé výsledky: v ČR se nejvíce chybuje v oblastech IT bezpečnosti (24 %) a v práci s kancelářskými programy (23 %).

Nejmenší problém dělá využívání služeb internetu a komunikace.

To potvrzují i naše praktické zkušenosti. Mezi největší propadáky při školení uživatelů patří znalost základních kancelářských programů, především Excelu.

Kurzy Excelu pořádáme pro různé úrovně uživatelů již mnoho let a jsou nejčastěji požadovaným školením vůbec. Z našich zkušeností vyplývá, že 80 % účastníků kurzů si myslí, že MS Excel ovládá na slušné úrovni, rozumnou uživatelskou úroveň ale prokáže jen cca 20 % lidí.