Využití podmíněného formátu při chybových hlášeních v Microsoft Excel

Určitě jste se již při výpočtech v MS Excelu setkali s různými chybovými hlášeními.

Ilustrační snímek

Je jedno, zda se jedná o obyčejné #### (říká, že máte úzký sloupec pro zobrazení dat) nebo hlášení typu # NÁZEV?, # N/A! či # DIV/0!.

Pokud se vám chyba objeví hned při klasickém výpočtu, víte, že je třeba ji opravit.

Co ale dělat, když si připravujete tabulku se vzorci předem a všechny údaje ještě nejsou známy či doplněny?

Pak je logické, že se tam chybové hlášení objeví. A pokud takovou tabulku rozesíláte na doplnění údajů na jednotlivé pobočky či svým podřízeným, tak vytvořená tabulka nevypadá určitě profesionálně.

Takové chybové hlášení se dá sice ošetřit přímo složitějším tvarem použitého vzorce, například pomocí funkce Když, ale daleko elegantnější řešení poskytuje právě podmíněné formátování.

Jak se podmíněné formátování v tabulce nastaví?

1. Nejprve si označte buňky se vzorci, ve kterých se objevuje chybové hlášení.

2. Nyní na kartě Domů klepněte na příkaz Podmíněné formátování – nové pravidlo

3. Zobrazí se dialogové okno pro nastavení jednotlivých podmínek podmíněného formátování.

4. Zvolte poslední příkaz „Určit buňky k formátování pomocí vzorce“:

5. Tím se zobrazí pole, které slouží pro zápis vlastního vzorce, na jehož základě se dá nastavit podmínka pro zobrazování dat v označených buňkách.

6. Jaký vzorec však v dané situaci použít? Ve skupině informačních funkcí se nachází nenápadná funkce JE.CHYBNHODN, která vám vrací logickou hodnotu PRAVDA či NEPRAVDA. Hodnotu PRAVDA vám dá tehdy, když je v dané buňce libovolné chybové hlášení. Pokud v buňce chybové hlášení není, vrátí vám jako výsledek hodnotu NEPRAVDA. Napište tedy do políčka podmíněného formátování tuto funkci s odkazem na aktivní buňku.

7. Přitom ale celý vztah zapište tak, abyste se ptali na její výsledek (viz obrázek). To znamená, zda výsledek dané informační funkce je například pravda, tedy zda je v dané buňce chybové hlášení.

8. Pokud tedy v dané buňce bude chybové hlášení (PRAVDA), pak by bylo vhodné text v buňce zobrazit bílou barvou.

9. Klepněte tedy na tlačítko Formát a v zobrazeném dialogovém okně přejděte na kartu Písmo. V ní vyberte u položky Barva právě bílou barvu pro zápis textu v buňce a vše potvrďte.

10. V dialogovém okně pro podmíněné formátování se v políčku pro náhled prakticky nic nezobrazí, protože bílá barva na bílém podkladu není vidět.

 11. Po potvrzení se pak i ve vaší tabulce nebude chybové hlášení zobrazovat, bude prostě bílé barvy. Jestliže se ale hodnota do Počet kusů doplní, výsledek se okamžitě zobrazí.