Praktické tipy pro kombinované grafy v Microsoft Excel

V minulém článku jsme si představili kombinované grafy se dvěma osami. Používají se, když potřebujeme vytvořit graf se dvěma řádově rozdílnými hodnotami (například cena a zároveň množství).

Ilustrační snímek

Dnes si popíšeme několik praktických tipů pro práci s kombinovanými grafy.

1. Graf na samostatném listě

Pokud si vložíme graf jako objekt do listu s tabulkou, a potřebovali bychom jej na samostatném listě, budeme postupovat následujícím způsobem:

  • označíme graf,

  • zvolíme kartu „Návrh“, příkaz „Přesunout graf“ a přepneme se na režim „Nový list“.

2. Kombinace vícerozměrných grafů

V případě kombinovaných grafů nelze dohromady kombinovat dvou a trojrozměrné grafy. Vždy v jednom grafu bude jeden typ rozměru.

3. Úprava grafu pomocí myši a ikon

Jakoukoliv část grafu můžeme graficky upravovat tak, že klikneme pravým tlačítkem myši na příslušný prvek grafu, a zvolíme příkaz formát/vlastnosti.

Některé standardní formátovací vlastnosti můžete samozřejmě použít z ikon na kartě „Domů“ nebo Formát.

4. Přidávání a odstraňování řad v hotovém grafu 

Řadou pro graf jsou data, která vytváří v grafu jednu skupinu bodů. Tyto body mají na grafu jedinečné grafické nebo barevné označení.

V existujícím grafu můžeme přidávat a ubírat datové řady pomocí druhého dialogového okna průvodce oknem. Toto dialogové okno lze vyvolat:

1. V nabídce grafu příkazem Zdrojová data…

2. Stiskem ikony Průvodce grafem, pokud je graf aktivní, a stisknutím tlačítka Další dole.

3. Příkazem Zdrojová data… z místní nabídky pro objekt oblast grafu nebo zobrazovaná oblast. Vyvolává se pravým tlačítkem nad daným objektem.

Vložení řady do grafu

Ve vzorovém grafu na listě A je další datová řada Cena nákup celkem, kterou si vložíte do grafu jako další řadu.

V dialogovém okně Zdrojová data zvolíme druhou kartu Řada.

Doplňujeme-li další řadu, stiskneme tlačítko Přidat pod seznamem Řady. V seznamu se objeví prozatímní jméno řady Řadax, kde x je celé číslo.

Abychom změnili toto jméno, zmenšíme dialog tlačítkem v poli Název:. Klikneme přímo v listě na buňku s textem cena nákup celkem. Adresa buňky se umístí do pole Název:.

Dialog opět zvětšíme, klikneme do pole Hodnoty: a potom použijeme barevné tlačítko v tomto poli pro zmenšení dialogového okna. Myší označíme přímo v listu oblast s hodnotami. Odkaz se tímto opět zapíše do pole Hodnoty.

Nakonec potvrdíme dialogové okno tlačítkem OK.

Další možností vložení datové řady je zkopírování z tabulky přímo do grafu:

  1. Označíme nová data včetně záhlaví obsahujících název řady.

  2. Zvolíme příkaz Kopírovat nebo použijeme klávesové zkratky CTRL+C.

  3. Označíme graf a vložíme pomocí Úpravy/ Vložit nebo CTRL+V.

Odstranění řady z grafu

Řadu odebereme z grafu v dialogovém okně Zdrojová data / Řada. Pro odebrání řady označíme řadu v seznamu Řady, a stiskneme tlačítko Odstranit. Potvrdíme tlačítkem OK.

Odstranění řady lze provést jednoduše také označením řady přímo v grafu nebo označením řady v legendě grafu a následným stiskem klávesy Delete.