Kopírování vzorců v Microsoft Excel (1/2): Základní kopírování

O kopírování v MS Excel se píše často, ale velmi často se zapomíná, že lze také kopírovat výpočty – vzorce.

Ilustrační snímek

My si zde na příkladu shrneme všechny možnosti kopírování vzorců a naučíme se je efektivně využívat.

Budeme vycházet z jednoduché tabulky na listu Sklad, kde máme tabulku tržeb s předepsaným prvním vzorcem v buňce E2 (=C2*D2).

Tento vzorec bychom rádi nakopírovali do sloupce směrem dolů (E2:E8). Můžeme využívat víc možností, které si zde popíšeme.

Poznámka: Pokud kopírujeme vzorec (textový řetězec s „=“ na začátku), výsledné nakopírované hodnoty se nám přeadresují do pozice nového místa buňky (např. A4 zkopírovaná o dva sloupce doprava: C4, A4 o pět řádků níže).

a) Kopírování pomocí schránky

 1. Označíme si myší buňku E2.
 2. Stiskneme klávesovou zkratku CTRL+C (případně Úpravy/Kopírovat).
 3. Označíme celou oblast, kam má být vzorec vložen (E3 : E8).
 4. Stiskneme klávesovou zkratku CTRL+V (případně Úpravy/Vložit) nebo ENTER.

Rozdíl v použití CTRL+V a klávesy ENTER je, že pomocí klávesy ENTER současně smažeme obsah schránky.

b) Přetažení pomocí myši

 1. Kurzor myši přesuneme na úchyt v pravém dolním rohu buňky (kurzor má tvar +).
 2. Stiskneme levé tlačítko myši a táhneme směrem dolů, až dokud se nevyplní všechny řádky obsahující hodnoty.

Poznámka: Pokud bychom kopírovali ve směru řádku, táhneme za úchyt směrem doprava (vodorovně).

d) Pomocí CTRL+myši

 1. Označíme kopírovanou buňku.
 2. Stiskneme klávesu CTRL.
 3. Stiskneme levé tlačítko myši a se stisknutou klávesou CTRL přetáhneme kopírovanou buňku.
 4. Pustíme levé tlačítko myši.
 5. Pustíme klávesu CTRL.

Poznámka: Tento způsob je nevýhodný v tom, že vždy kopíruje stejný počet buněk na stejný počet buněk.

d) Pomocí klávesové zkratky ve směru vodorovně/svisle

 1. Označíme oblast, z níž je levá horní buňka se vzorcem výchozí pro celé doplnění tabulky.
 2. Stiskneme klávesovou zkratku CTRL+D a je hotovo.

Poznámka: Pokud bychom kopírovali ve směru řádku, stiskneme klávesovou zkratku CTRL+R.

e) Dvojklikem na buňce

 1. Kurzor myši přesuneme na úchyt v pravém dolním rohu buňky (kurzor má tvar +).
 2. Dvojklikem myši spustíme kopírování ve směru nevyplněných buněk – tzn. dolů.

f) Při zápisu vzorce do buněk

 1. Označíme si oblast buněk E2:E8 (prosvětlená buňka bude E2 – tzn. jsme vyznačili oblast se začátkem v buňce E2).
 2. Zapíšeme vzorec pro buňku E2: = C2*D2
 3. Potvrdíme klávesou CTRL+ENTER. Všechny vzorce se zkopírovaly a máme hotovo.

Tipy pro kopírování

Každý z těchto způsobů je vhodnější pro jiný způsob práce. Nedá se říci, který je lepší a který horší.

Při kopírování se kopíruje nejen vzorec, ale i formátování původní kopírované buňky. Je tedy výhodnější nejprve vyplnit vzorce a teprve nakonec tabulku vhodně zformátovat.

Články v sérii

Aktuální

Kopírování vzorců v Microsoft Excel (1/2): Základní kopírování

Aktuální

Kopírování vzorců v Microsoft Excel (2/2): Speciální kopírování