Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Kancelářský software" bylo nalezeno 228 článků.

Práce s komentáři v Microsoft Excel

30.11.2016 

Vložení komentáře Často je nutné připsat k některým buňkám doplňující údaje, ale není přitom možné využít některou ze sousedních buněk. Proto můžete využít komentář, který do buňky vložíte: 1. Na…

icon Rekvalifikace v oboru IT na VOŠ a SPŠE Plzeň

21.11.2016 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola elektrotechnická Plzeň je autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace Správce sítí pro malé a střední organizace (26-002-M) a Správce operačních systémů…

Dělení textu do sloupců v Microsoft Excel

16.11.2016 

Při práci v Excelu se mnohdy setkáte se situací, kdy je zapotřebí rozdělit údaje zapsané v jednom sloupci do více sousedních sloupců. Stává se to zejména při kopírování textu z jiného typu souboru.…

Závislosti vzorců a hledání chyb v Microsoft Excel

19.10.2016 

Při přípravě sešitu obsahujícího řadu výpočtů je běžné, že se při tvorbě vzorců dopustíte chyby. Některé chyby se v buňce se vzorcem projeví ihned v podobě chybové hodnoty. V jiném případě se může…

Maticové a relační (logické) funkce v Microsoft Excel

5.10.2016 

Relační vzorce porovnávají dvě hodnoty mezi sebou pomocí některých relačních znamének. Výsledkem vzorce je hodnota PRAVDA (pokud je relace splněna), nebo NEPRAVDA, pokud relace splněna není.…

Zaokrouhlování v Microsoft Excel

21.9.2016 

Jestliže v MS Excel naformátujete buňku s desetinným číslem na číslo nebo měnu a nastavíte jako počet desetinných míst nulu, v buňce bude zobrazen zaokrouhlený výsledek. Toto zaokrouhlení pomocí…

Článek v rámci předplatného E-mail končí (2/2): Nová kultura sdílení znalostí

8.9.2016 

V minulém článku jsme viděli, které technologie jsou lepší než e-mail. Jsou to technologie, které vytvářejí nové sociální vazby a pomáhají podpořit inovativní myšlení. Použití alternativních platforem…

Datumové funkce v Microsoft Excel

7.9.2016 

Kromě běžně používaných funkcí pro práci s datem a časem, jako je např. funkce DNES, MĚSÍC atd., naleznete v Excelu počínaje verzí 2007 také další funkce, které možnosti práce s datumovými hodnotami…

Článek v rámci předplatného E-mail končí: (1/2) Jsou zde nové, lepší nástroje

5.9.2016 

Nové platformy umožňují zaměstnancům spolupracovat, řešit problémy, přicházet s novými nápady a také vytvářet nové interní procedury. Tyto technologie spolupracovníkům zprostředkovávají kontakt…

Funkce pro práce s textem v Microsoft Excel

24.8.2016 

V Excelu máte k dispozici řadu funkcí pro různé úpravy textu. Tyto funkce naleznete v kategorii Text nebo použijete tlačítko Text na kartě Vzorce. Značná část těchto funkcí je velice průhledná (…

Vyhledávací funkce v Microsoft Excel

10.8.2016 

Do kategorie vyhledávacích funkcí v Microsoft Excel patří několik funkcí, které slouží k vyhledávání údajů v datové tabulce. Funkce naleznete ve skupině Vyhledávací nebo na kartě Vzorce v tlačítku…

Výpočty s podmínkou v Microsoft Excel

27.7.2016 

Při komplikovanějších výpočtech je často zapotřebí provádět výpočty různým způsobem podle toho, jestli je nebo není splněna zadaná podmínka. V Excelu máte k dispozici několik funkcí, umožňující…

Článek v rámci předplatného Proč kupovat nové technologie, když je zaměstnanci nebudou používat?

14.7.2016 

Váš byznys má problém a vy vidíte, že by jej mohla vyřešit určitá technologie. Jak však zajistit, aby ji lidé opravdu začali používat? Stručné školení nestačí. Logika je důležitá pro rozhodování, při…

Pokročilé statistické funkce v Microsoft Excel

13.7.2016 

Jednoduché statistické výpočty, tj. průměr, nejmenší nebo největší hodnotu a počet hodnot, vložíte do buňky nejjednodušeji použitím tlačítka pro výpočet součtu (se symbolem písmene S), umístěném v …

Použití standardních funkcí v Microsoft Excel

29.6.2016 

MS Excel nabízí velké množství standardních funkcí zahrnujících různé typy výpočtů. Vložení funkce do vzorce můžete provést několika způsoby: Použít seznam standardních funkcí Excelu. Použít…

Výpis 6175 z celkem 228