Tisk v programu Microsoft Excel

Tisk dokumentu patří mezi základní úkony prováděné při práci s tabulkovým procesorem. Mezi činnosti související s tiskem dokumentu patří nastavení vzhledu stránky, náhled stránky a vlastní tisk dokumentu. V tomto článku se krátkou formou s těmito činnostmi seznámíte.

Ilustrační snímek

Nastavení tiskové stránky

Všechny parametry, které ovlivňují vzhled vytištěné stránky, naleznete na kartě Rozložení stránky – v sekci Vzhled stránky:

Tato volba vám zobrazí níže uvedené příkazy, které se také dají vyvolat pravou dolní šipkou, kde se nám zobrazí okno se čtyřmi záložkami – Stránka, Okraje, Záhlaví a zápatí a List, které vám umožňují nastavení všech základní parametrů tisku.

Stránka

Tisk v MS Excel

Na záložce Stránka nastavujete Formát, Orientaci papíru a Kvalitu tisku. Tyto nastavení znáte i z jiných produktů sady Microsoft Office. Nové volby jsou v sekci Měřítko. Pomocí nastavení Upravit na můžete dokument zvětšit či zmenšit. Velmi užitečná je i nabídka Přizpůsobit na. Pomocí volby Přizpůsobit na určíte, že velikost výsledného dokumentu se má automaticky upravit tak, aby tisk zabíral právě určený počet stránek. Díky této volbě již nemusíte řešit problémy typu „poslední sloupec se mi nevejde na stránku“.

Okraje

Tisk v MS Excel

Na záložce Okraje nastavujete okraje stránky – prostor, do kterého není dokument tištěn. V rámci horního a dolního okraje zadáváte také prostor pro záhlaví a zápatí. Velikost určená pro záhlaví a zápatí má být menší než velikost horního a dolního okraje, v opačném případě záhlaví a zápatí přesahuje do textu.

Pokud chcete výslednou tabulku na stránce vycentrovat, použijte volby Vycentrovat na stránce.

Záhlaví a zápatí

Tisk v MS Excel

Na záložce Záhlaví a zápatí nastavujete záhlaví a zápatí dokumentu a to buď výběrem ze seznamu, nebo zadáním Vlastního záhlaví (resp. zápatí). Na rozdíl například od textového editoru MS Word nelze v programu MS Excel zobrazit záhlaví a zápatí při editaci dokumentu.

List

Tisk v MS Excel

Nejzajímavější volby pro nastavení vzhledu tištěného dokumentu naleznete na záložce List. Zde můžete určit, zda se má tisknout celý list, nebo pouze vybrané buňky (volba Oblast tisku). U delších tabulek, např. ceníků, můžete zapnout opakovaný tisk záhlaví sloupců (resp. řádků) na každé stránce – volba Tisk názvů. Můžete také povolit tisk některých obvykle netištěných objektů jako je mřížka či komentáře (sekce Tisk) a určit pořadí tištěných stránek u delších dokumentů – sekce Pořadí tisku stránek.

Vlastní tisk dokumentu

Spustíme z menu Soubor – příkazem Tisk (klávesová zkratka Ctrl+P):

Tisk v MS Excel

V pravé části okna zde vidíte rovnou náhled dokumentu a levé části naleznete jednotlivé příkazy pro tisk:

V sekci Tiskárna volíte vhodnou tiskárnu pro tisk na kterou bude dokument směrován včetně jejích technických vlastností (tlačítko Vlastnosti tiskárny).

V sekci Nastavení volíte další nastavení tisku (částečně se shodují s nastavením ve Vzhledu stránky)

  • Rozsah tisku (dané stránky, označený výběr, celý sešit …)
  • Kompletovat (pro vícestranné dokumenty většího počtu tisku)
  • Orientace
  • Velikost papíru
  • Okraje
  • Měřítko / přizpůsobení

TISK dokumentu dokončíte volbou počtu kopií a stisknutím tlačítka OK v horní části.