Články z oblasti vzdělávání a poradenství

Tvorba maticových vzorců v Microsoft Excel

Při tvorbě vzorců jste se mnohokrát setkali s jejich kopírováním nebo plněním. Těmito akcemi můžete…

Pracujeme s absolutními odkazy v Microsoft Excel

Základní vlastností všech odkazů, které v programu MS Excel použijete ve vzorcích, je to, že se…

Spočítejte si úvěr či hypotéku v programu Microsoft Excel

Přemýšlíte o nějaké půjčce? Je jedno, zda na koupi nového bydlení, opravu staršího či jen na…

Tisk v programu Microsoft Excel

Tisk dokumentu patří mezi základní úkony prováděné při práci s tabulkovým procesorem. Mezi činnosti…

Počítání s maticemi a determinanty v Microsoft Excel

Tématem tohoto článku je popis některých matematických funkcí, které vám umožní složitější výpočty…

Řešení soustavy lineárních rovnic v Microsoft Excel

Při řešení řady úloh na počítači jste postaveni před úkol vyřešit soustavu několika lineárních…

Základní finanční funkce v Microsoft Excel

Operace s čísly a práce s tabulkami jsou od nejstarší historie až po dnešek spojeny s finančními…

Pro Sberbank pracuje robot Standa

Sberbank CZ patří k prvním bankám v Evropě, které využívají softwarového robota. Ten zautomatizoval…

Kopírování vzorců v Microsoft Excel (2/2): Speciální kopírování

V první části článku jsme se na příkladu seznámili se všemi možnosti kopírování vzorců a naučili se…

Výpis 2836 z celkem 228