Články z oblasti vzdělávání a poradenství

Kopírování vzorců v Microsoft Excel (1/2): Základní kopírování

O kopírování v MS Excel se píše často, ale velmi často se zapomíná, že lze také kopírovat výpočty –…

Praktické tipy pro kombinované grafy v Microsoft Excel

V minulém článku jsme si představili kombinované grafy se dvěma osami. Používají se, když…

Kombinovaný graf se dvěma osami v Microsoft Excel

Tvorbou grafů v MS Excel jsme se již zabývali dříve. Víme tedy, že Excel nabízí různé typy grafů,…

Informační funkce v Microsoft Excel

Když se v rámci MS Excelu řekne slovo funkce, jistě se každému vybaví například Průměr, Suma,…

Mladí vyrůstají s technikou, ale nikoli pro pracovní život

Panuje všeobecné povědomí, že mladí lidé mají dnes práci s novými technologiemi „v krvi“, protože…

Využití podmíněného formátu při chybových hlášeních v Microsoft Excel

Určitě jste se již při výpočtech v MS Excelu setkali s různými chybovými hlášeními.

Pracujeme s funkcí SVYHLEDAT v Microsoft Excel (2/2)

V první části článku jsme si vyzkoušeli funkci SVYHLEDAT (v anglických verzích programů se nazývá…

Pracujeme s funkcí SVYHLEDAT v Microsoft Excel (1/2)

Funkce SVYHLEDAT (v anglických verzích programů se nazývá VLOOKUP) je jedna z nejznámějších…

Speciální formát dat v MS Excel

Určitě jste si už několikrát prohlíželi dialogové okno Buňky (nabídka Formát) a jeho kartu Číslo.…

Výpis 3745 z celkem 228