Články z oblasti vzdělávání a poradenství

Vlastní formáty pro datum a čas v Microsoft Excel

Pracujete často v tabulkách s daty nebo časem? Pokud ano, pak určitě dobře znáte dialogové okno…

Kopírování formátu buněk v Microsoft Excel

Při úpravě sešitu po vzhledové stránce budete často potřebovat upravit u řady různých buněk stejné…

Další možnosti vložení kopírovaných buněk v Microsoft Excel

Při vkládání zkopírovaných buněk běžným způsobem, tj. použitím příkazu pro vložení nebo jednorázovém…

Výpočty s datumy v Microsoft Excel

Určitě víte, že MS Excel umí počítat i s daty, protože když do buňky v programu Excel napíšete…

Zámek listu a sešitu v Microsoft Excel

Po vytvoření komplikovanějšího sešitu s mnoha vzorci a různým formátováním je často záhodno chránit…

Kukátko v Microsoft Excel

Kukátko patří mezi nástroje, které byly přidány až do novějších verzí programu MS Excel. Co tedy…

Microsoft Excel: Aritmetický průměr nebo vážený průměr?

Běžně se při hodnocení dat používá při výpočtech aritmetický průměr. To znamená, že se všechny…

Podmíněné výpočty v Microsoft Excel

Představte si, že máte v sešitě MS Excelu velké množství údajů, které vám postupně posílali prodejci…

Rozdělení dlouhého textu do více buněk v Microsoft Excel

Stalo se vám, že jste dostali od někoho tabulku v MS Excel s údaji, které potřebujete, avšak údaje…

Výpis 1927 z celkem 228