Rozdělení dlouhého textu do více buněk v Microsoft Excel

Stalo se vám, že jste dostali od někoho tabulku v MS Excel s údaji, které potřebujete, avšak údaje jsou sloučené do jedné buňky? Rozdělení těchto údajů je poměrně snadné a rychlé, je však nezbytně nutné, aby data byla ve sloupci oddělena stejným znakem.

Ilustrační snímek

Například máte v jedné buňce Příjmení_Jméno. Místo „podtržítka“ může být i mezera či jakýkoli jiný znak, který se nevyskytuje v ostatním textu.

Jako příklad poslouží soubor se dvěma sloupci, ve sloupci A je příjmení a jméno, vy však potřebujete mít jméno a příjmení v samostatném sloupci.

V tomto případě je ve sloupci A text oddělen mezerou, ve sloupci B jako oddělovač poslouží čárka mezi názvem města a ulicí.

Dělení dlouhého textu v MS Excel

Krok 1: Pozice mezery

Pomocí funkce =HLEDAT(co;kde;start) zjistěte pozici mezery. V našem případě co je mezera v uvozovkách, kde je buňka A2 a třetí parametr start nemusíme zadávat, protože prohledáváme od první pozice zleva doprava.

Nestyďte se na zadání funkce použít průvodce funkcí, je to mnohem pohodlnější než funkci vypisovat do příslušné buňky či stavového řádku a navíc průvodce za vás doplní znaky uvozovek a oddělí parametry funkce středníkem. Navíc je v průvodci každý parametr popsán a ihned vidíte jeho aktuální hodnotu.

Dělení dlouhého textu v MS Excel

Krok 2: Křestní jméno

Do samostatného sloupce (například sloupce E) pomocí funkce =ČÁST(text;start;počet_znaků) vyberte z původní buňky A2 pouze křestní jméno. V našem případě je text buňka A2, kde je původní text křestní jméno a příjmení.

Parametr start je pozice, kde v buňce A2 začíná křestní jméno a tak k pozici mezery vypočtené v kroku 1 přičtěte jedničku. Posledním parametrem počet_znaků zadejte, kolik písmen se z textu vybere. Předpokládejme, že křestní jméno má nejvýš 12 znaků.

Dělení dlouhého textu v MS Excel

Krok 3: Výběr příjmení

V dalším sloupci použijte opět funkci ČÁST, tentokrát jako parametr start zadejte 1, protože příjmení začíná v buňce A2 na pozici 1 a parametr Počet_znaků je výsledek funkce HLEDAT zmenšený o 1.

V tomto případě, kde jméno a příjmení odděluje mezera, tento jeden znak odečítat nemusíte, ale pokud jsou slova oddělena např. čárkou, je to nutné.

Dělení dlouhého textu v MS Excel

Krok 4: Kopírování vzorců

Jestliže máte správný výsledek tak jak je vidět na obrázku, tj. v prvním sloupci číslo pozice mezery, v druhém křestní jméno a ve třetím příjmení, můžete všechny tři vzorce např. tažením myši zkopírovat i do ostatních řádků.

Krok 5: Rozdělené sloupce

Nyní označte sloupce s křestním a příjmením (na obrázku sloupce E a F) a klávesami CTRL+C zkopírujte do schránky. Pak klikněte na 1. buňku v dalším volném sloupci (na obrázku G1), klikněte na roletku Úpravy a vyberte volbu Vložit jinak… Zde zaškrtněte Hodnoty a potvrďte tlačítkem OK.

Dělení dlouhého textu v MS Excel

Tím získáte dva sloupce s texty jméno a příjmení bez vzorců. Nyní už přebytečné sloupce se vzorci (na obrázku D,E a F) smažte. Například označte záhlaví sloupců a stiskněte klávesy CTRL a mínus na numerické klávesnici. Stejně tak můžete již smazat sloupec původní (A), z kterého jste hodnoty vybírali.

Tento postup se na první pohled může zdát složitý, ale závisí jen na pochopení použití dvou funkcí a určité zručnosti. Proto doporučuji vyzkoušejte si postup ještě v druhé variantě s bydlištěm, kde oddělovací znak je čárka. Úprava takového souboru zabere jen pár minut, ačkoli takový soubor může obsahovat i tisíce řádků.

Poznámka: Uvedené rozdělení můžete také vytvořit za použití funkcí ZPRAVA a ZLEVA.