Poradna Management News

Jiří Jemelka, majitel společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o.

Sdílené pracovní místo přináší výhody firmám i zaměstnancům. Úspěch konceptu ale závisí na kompatibilitě pracovních partnerů

Ing. Jiří Jemelka, MBA

Trend sdílení pracovních míst je na vzestupu. Zaměstnancům přináší možnost lépe sladit práci s volným časem a rodinou,…

Robert Němeček, Via Libertatis

Motivace lidí firemní kulturou

Ing. Robert Němeček

Občas slyším od kamarádů nebo zákazníků, že to u nich ve firmě žije. Většina lidí, která mi to říká, o tom hovoří s …

Ondřej Hirman, Call to Act

Vyjednávání – každá hodina má 360 minut (1. díl)

Ondřej Hirman

V předchozím seriálu článků (poslední díl si můžete přečíst zde) jsme se věnovali úspěšnosti na akvizičních návštěvách. …

Miroslav Muller, LBMS

Business analýza v agilním prostředí (II. díl)

Miroslav Müller

V prvním díle článku jsme se obecněji zaměřili na potřebu přesahu agilních metod z vývoje software na celý business…

Zdeněk Mahler

Motivace a morální inteligence (2/2)

Ing. Zdeněk Mahler

Morální inteligence je tedy soubor vlastností a projevů, jimiž se vyznačuje každý, kdo vystupuje slušně, zdvořile a…

Robert Němeček, Via Libertatis

Jak pracovat se zaměstnanci, aby v pohodě přijali svou odpovědnost

Ing. Robert Němeček

Možná vám zní slovo odpovědnost banálně. Vždyť přeci všichni víme, co máme dělat, za co jsme odpovědní. Já se však ptám:…

Miroslav Muller, LBMS

Business analýza v agilním prostředí (I. díl)

Miroslav Müller

Několik desetiletí byly změny organizace umožněny technologickým vývojem a zpravidla zahrnovaly zavedení nových nebo…

Zdeněk Mahler

Motivace a morální inteligence (1/2)

Ing. Zdeněk Mahler

Z podstaty motivace mj. vyplývá, že podmínkou pro její vznik a působení je i nutnost respektovat jeden druhého jako „…

Jiří Jemelka, majitel společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o.

Firemní newsletter nestačí. Jak nastavit interní komunikaci, aby splňovala požadavky zaměstnanců?

Ing. Jiří Jemelka, MBA

Interní komunikace je pro úspěch firmy klíčová. Pomáhá udržet zaměstnance angažované, podporuje pozitivní firemní…

PhDr. Vojtěch Bednář

Jak motivovat starší zaměstnance?

PhDr. Vojtěch Bednář

Na jednu stranu se obávají, že mohou být nahrazeni, a tak mají problém podělit se o zkušenosti a někdy dokonce…

Zdeněk Mahler

Motivace jak ji neděláme. A chceme … ? (2/2)

Ing. Zdeněk Mahler

Příčiny slábnoucího efektu vnější motivace jsou tedy již zřejmé. Jaké však to vyvolalo důsledky ? A co s tím můžeme –…

Pavel Friedrich, Call To Act

Jak dosáhnout 90% úspěšnost na akvizičních návštěvách? (III. díl)

Pavel Friedrich

Ve druhém díle jsme se věnovali dalším dvěma bodům v přístupu 5P: "Proč" a "Prezentace". Dnes se podíváme na důvod,…

Zdeněk Mahler

Motivace jak ji neděláme. A chceme … ? (1/2)

Ing. Zdeněk Mahler

Na téma motivace už bylo napsáno mnoho článků. Jejich opodstatněnost a často erudovanost jim rozhodně nelze upřít.…

Výpis 5365 z celkem 357