Nové začátky vyžadují změnu přístupu a rychlejší učení

Hlavní myšlenkou minulého článku bylo, že současná situace kolem koronaviru je mimořádnou příležitostí ke zvýšení našeho uvědomění, které pak otevře cestu ke změně postojů a jednání. Pojďme dnes udělat další krok a podívejme se, co si z uplynulých týdnů odnášíme. Co jsme si uvědomili o sobě, o lidech kolem nás nebo o společnosti, ve které pracujeme a jak to může ovlivnit náš život.

Jaroslav Průša

Cestou k uvědomění je vlastní zkušenost

“Dokud jsem byl v kanceláři a lidi pracovali z domova, byl jsem v pohodě. Teprve když jsem začal pracovat z domova i já, uvědomil jsem si, jak je to náročné,” podělil se o své zkušenosti jeden ředitel.

Fenomén práce z domova otevřel oči mnoha manažerům. Třebaže home office běžně využívají, je velký rozdíl mít jeden den v týdnu jako benefit a muset tak pracovat každý den. Někteří manažeři se plošnému zavedení zpočátku bránili z obavy, že ztratí kontrolu nad výkonem lidí. Ale stačilo připomenout, kdo je odpovědný za výsledky jejich týmu. Chtě nechtě museli vystoupit ze své zóny pohodlí a naučit se s lidmi pracovat na dálku.

Jednou z nástrah, které práce z domova přináší, je pocit odloučení. Cítíme se sami. Proto se doporučuje, aby manažeři byli s lidmi v každodenním kontaktu. Po několika dnech si však lidé začali stěžovat, že komunikace manažerů je pouze formální, že je zahlcuje zbytečnými informacemi, ale to, co potřebují, jim nedává. Frekvence nenahradí kvalitu. To byla ta výzva! Jak aktivně každého zapojit do společné práce a udržet jejich zaměření na plnění úkolů i vysoké nasazení a disciplínu?

Manažeři se museli vrátit k samé podstatě práce s lidmi. Uvědomit si, co lidé pracující z domova opravdu potřebují a přizpůsobit se jim. Museli jim začít více naslouchat. Mnozí z nich při tom zjistili, že jejich lidé jsou schopnější a samostatnější, než si mysleli a že potřebují něco jiného než pouze instrukce a kontrolu úkolů. Někdy je to podpora a povzbuzení, jindy poděkování za dobře odvedenou práci, anebo jen trocha lidského zájmu a neformálního popovídání. Místo na sebe a na plnění plánu se pozornost manažerů přesouvá na jejich lidi, jak se mají, co dělají a co potřebují, aby mohli své úkoly plnit dobře a včas.

Od uvědomění ke změně postojů a jednání

Krize se ale také může stát katalyzátorem k řešení problémů, které jsme dosud odkládali. Situace se stala neudržitelnou a my musíme jednat.

Klasickým případem je dlouhodobě nedostatečný výkon zaměstnanců. Dokud se firmě daří, mnozí manažeři dávají přednost klidu a pohodlí a řešení problému se vyhýbají. V době mizející poptávky si však takový luxus nemůžeme dovolit. Každá koruna se počítá. Z neřešeného problému se rázem stala nebezpečná zátěž, které se musíme co nejrychleji v zájmu přežití zbavit.

Zvládání náročných situací, které současná krize přináší, je fyzicky i psychicky vyčerpávající. Vyžaduje od nás hodně sil a odolnosti, ale i moudrost a odvahu včas požádat o pomoc, když ji potřebujeme.

Proto se někteří manažeři rozhodli využít příležitost a zabít dvě mouchy jednou ranou. Získat odbornou a lidskou podporu, která jim pomůže své lidi změnami bezpečně provést a současně urychlit jejich profesní i osobní růst. Zátěžové situace jim umožňují objevit, kde svou energii zbytečně ztrácejí a zbavit se toho, co je brzdí. Odhalit své přednosti i rozvojové příležitosti a využít je k postupu žádoucím směrem. Díky tomu vyjdou z této krize silnější a připravenější na řešení dalších náročných úkolů a situací. Jako jednotlivci i jako tým.

Čas na poučení

V závěru minulého článku jsme si připomněli jednu z technik, která nám pomáhá i ty nejnáročnější situace lépe zvládnout: pravidelnou sebereflexi. Pokud jste ji v uplynulých týdnech opakovaně prováděli, jste nyní o pořádný kus napřed. Mnohem lépe rozumíte, co se kolem vás děje, co vám při adaptaci na změny a jejich prosazování dobře funguje a co vám v nich naopak brání. Můžete tak lépe zaměřit pozornost na to hlavní a rychleji postupovat ke svému cíli.

Pokud jste to však ještě neudělali, nyní je čas se na chvíli zastavit a zamyslet se nad tím, co se v průběhu té úvodní fáze vlastně dělo, co se vám podařilo a co ne, na jaké překážky jste narazili a jak jste je zdolávali. Co jste se dozvěděli o sobě i o lidech kolem vás, v čem jste dobří a v čem se musíte zlepšit. 

Z toho vyplynou důležitá ponaučení na osobní i organizační úrovni, která můžete využít pro další zlepšování. Tento přístup navíc posiluje zdravou sebedůvěru a pomáhá obnovit vnitřní klid a rovnováhu. A to je to, co při řešení náročných situací potřebujeme nejvíc.

A závěrem

Příště se podíváme na další praktické tipy, jak potřebné změny iniciovat a prosazovat s větším klidem, lehkostí a úspěšností. Proto zůstaňte ve spojení. Pevné zdraví a dobrou náladu!

Články v sérii

Aktuální

Krize? Příležitost k uvědomění!

Aktuální

Nové začátky vyžadují změnu přístupu a rychlejší učení