Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Riziko a ����zen�� rizika" bylo nalezeno 191 článků.

Řízení rizika nabírá nový směr

22.5.2003  Řízení rizika nabírá nový směr

Řízení rizika bylo podle amerických odborníků až donedávna, přesněji do inkriminovaného 11. září, primárně finanční záležitostí. Výkonní představitelé podniků usilovali o ochranu před konkurencí nebo…

Kdy a jak si vybrat krizového poradce

9.4.2003  Kdy a jak si vybrat krizového poradce

Hledání poradce pro krizové řízení je komplikovanější než hledání běžných poradců, protože v sázce je obrovské množství důležitých věcí. Před vlastním hledáním je vhodné provést důkladnou analýzu…

K čemu je Chief Security Officer?

3.3.2003  K čemu je Chief Security Officer?

S rostoucím rizikem v obchodní oblasti se mezi odborníky stále diskutuje o roli, kterou by měl ve firmách zastávat tzv. Chief Security Officer (CSO), neboli vedoucí bezpečnosti. Zaměstnání vedoucího…

Bližší pohled na krizový management a efektivitu týmů

24.2.2003  Bližší pohled na krizový management a efektivitu týmů

Problém krizového řízení, tedy řízení podniku v případě nenadálé krize či havárie, nabývá na důležitosti a některé organizace si samy budují týmy, které mají tuto problematiku na starosti. Ačkoli není…

Kdy vhodit ručník do ringu

21.2.2003  Kdy vhodit ručník do ringu

V životě každého manažera nastane okamžik, kdy je nucen ukončit nějaký projekt, opustit svou práci, zbavit se nějakého zaměstnance, zrušit oddělení nebo celou firmu, stáhnout prodej výrobku a podobně.…

Jak strategicky neprohrát

22.1.2003  Jak strategicky neprohrát

Ve světě obchodu usiluje každý subjekt o výhru. Jestliže své výhry nedosáhne, prohraje. Firmy volí jedinou možnost výhru a cíleně plánují její dosažení. V každé bitvě však vyhrává jen jeden, a proto…

Z CEO rizikovým manažerem

27.12.2002  Z CEO rizikovým manažerem

Článek se zaměřuje na to, jak může rizikový management ovlivnit provozní postupy v jednotlivých podnikových jednotkách nebo alokaci rizikového kapitálu. Zatímco popsaná řešení se musí zavést na…

Krizový management je důležitou součástí firemní kultury

5.12.2002  Krizový management je důležitou součástí firemní kultury

Ethne Swartz je asistentkou profesora podnikových studií na Fairleigh Dickinson University v Madisonu. Zabývá se výzkumem krizového managementu a kontinuity podniků v případě katastrof. Tento obor se…

Řízení provozních rizik - přirozený proces

29.11.2002  Řízení provozních rizik – přirozený proces

Řízení provozních rizik (ORM) představuje postupnou metodu rozhodování v situacích, které představují určité bezpečnostní riziko. Na nadřízeném manažerovi provozních rizik je, aby naučil zaměstnance…

Důvěra je dobrá, kontrola je ještě lepší

10.9.2002  Důvěra je dobrá, kontrola je ještě lepší

Trh má své vlastní zákony, nemůžeme se však spoléhat, že za nás vyřeší úplně všechno. Nemůže například regulovat činnost jednotlivých firem. Proto je nutné zavést určité kontrolní mechanismy. Čím je…

Systémy správy znalostí - výhody a omezení

9.9.2002  Systémy správy znalostí – výhody a omezení

Systémů správy znalostí vzniklo za poslední roky mnoho, úspěšné byly však pouze některé. Takové systémy přinesly podnikům četné výhody, v neposlední řadě i výhody obchodní. Obchodní výhody v tomto…

Webová bezpečnost: špetka prevence lepší než tisíc lékařů

27.8.2002  Webová bezpečnost: špetka prevence lepší než tisíc lékařů

Ačkoli kvůli stagnující ekonomice v celém světě klesá i objem investic do informačních technologií, je zde jedna oblast, do které se investuje stále více. Jsou to zabezpečovací systémy. Bezpečnostní…

Vzrůstá poptávka po vedoucích bezpečnostních oddělení (CSO)

18.7.2002  Vzrůstá poptávka po vedoucích bezpečnostních oddělení (CSO)

Organizace si stále více uvědomují potřebu koordinace informačních technologií a fyzického zabezpečení. Vzrůstá tudíž poptávka po lidech, kteří by dokázali tuto koordinaci zajistit nazývají se CKO,…

Připravte se na finanční krizi

17.6.2002  Připravte se na finanční krizi

Jedním z nejmarkantnějších efektů globalizace je transformace uzavřených, vládou kontrolovaných finančních systémů do podoby volných trhů otevřených zahraničním investorům. Během posledních dvou…

Varovná znamení aneb Neúspěch lze předvídat

14.6.2002  Varovná znamení aneb Neúspěch lze předvídat

Neúspěch firem je často připisován špatné obchodní strategii, finančním problémům, nízké produktivitě, recesi... Podíváme-li se však hlouběji pod povrch, zjistíme, že skutečné příčiny mnohem častěji…

Výpis 166180 z celkem 191