Kdy vhodit ručník do ringu

V životě každého manažera nastane okamžik, kdy je nucen ukončit nějaký projekt, opustit svou práci, zbavit se nějakého zaměstnance, zrušit oddělení nebo celou firmu, stáhnout prodej výrobku a podobně. Učinit takový krok však není jednoduché. Mnozí manažeři jsou hnáni heslem nikdy se nevzdávat, nepřipouštět žádná selhání a přitom je to uznání chyb v některých případech pro manažery i firmy životně důležité. Podstatné je umět rozpoznat ten okamžik, kdy k selhání dochází a umět ukončit dílčí události dříve, než dojde k nenahraditelným ztrátám. Toto je několik tipů:

- Na rizikové situace si připravte speciální plán. Krizový plán mějte vždy po ruce a začněte jej uplatňovat okamžitě, když se věci začnou vyvíjet jiným směrem, než se původně očekávalo.
- Nedopusťte, aby špatná situace firmy trvala příliš dlouho.
- Připusťte vlastní chyby. Nesnažte se selhání zakrývat.
- Snažte se snížit celkové ztráty na minimum.
- Nesypte sůl do otevřené rány. Na každém selhání se snažte objevit jeho pozitivní stránku, neodsuzujte jej pouze negativně.
- Nevzdávejte se a pokračujte ve své práci. Staré dobré přísloví přece říká, že spadne-li někdo z koně, měl by se na něj co nejrychleji opět vyšvihnout.

Obchodní svět se velmi rychle mění. Lidé a firmy by proto měli dokázat identifikovat příslušné omyly a selhání, správně ukončit některé své činnosti a rychle se vrátit zpět do výchozího bodu, aby tak jejich selhání nebyla fatální. Není třeba vkládat čas a energii do věcí, o nichž není nikdo předem přesvědčen, že mají smysl. Z každého včas odhaleného selhání je nakonec třeba se poučit a odnést si to pozitivní.

**Datum vydání:** II/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher