Řízení rizika nabírá nový směr

Řízení rizika bylo podle amerických odborníků až donedávna, přesněji do inkriminovaného 11. září, primárně finanční záležitostí. Výkonní představitelé podniků usilovali o ochranu před konkurencí nebo geopolitickými silami, zřídka však před katastrofami, které by jim mohl způsobit nějaký zásah člověka či přírody. Dnes je však situace jiná. Lidé prakticky na celém světě musí za obchodní riziko začít počítat i možnosti teroristických útoků, projevy irácké krize nebo šířící se onemocnění SARS.

Další riziko, které je třeba řídit v podnikové sféře je spojeno s využíváním informačních technologií. Podle současných výzkumů budou v roce 2005 náklady na řízení rizika podnikových informačních systémů dosahovat výše až 10 procent celkových rozpočtů na IT. Řídit bude třeba ochranu podnikových systémů před hackery, viry, zcizením intelektuálního majetku a dat nebo finančními úniky.

Řízení rizika se stává stále komplexnějším problémem. Mnohé podniky proto již přistupují k obsazování vyšších manažerských funkcí zodpovědných za bezpečnost podniku a řízení rizika. Takový manažer (Chief risk officer) má potom širokou sféru zodpovědnosti, která zahrnuje řízení rizika v souvislosti se změnami tržního prostředí, finančními hrozbami, správou majetku, představováním nových produktů, technologickými riziky a poškozením pověsti podniku. Jeho práce zahrnuje i ochranu lidských zdrojů před fyzickými nebo psychickými. riziky a ochranu podniku před únikem kvalifikovaných pracovníků.
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral