Krizový management je důležitou součástí firemní kultury

Ethne Swartz je asistentkou profesora podnikových studií na Fairleigh Dickinson University v Madisonu. Zabývá se výzkumem krizového managementu a kontinuity podniků v případě katastrof. Tento obor se začal rozvíjet teprve po teroristických útocích 11. září. Domnívá se, že nejdůležitější je, aby firmy měly k dispozici krizový plán, protože nikdy neví, kdy se nějaké nebezpečí objeví. Krizové plánování se musí stát součástí firemní kultury.

Některé firmy sice plán mají, ale nijak se o něj nestarají a nezačlení jej do procesů myšlení všech členů organizace. Proto je důležité, aby byl tento plán nejen formálně vytvořen, ale také aby o něm všichni zaměstnanci věděli a aby byl v případě potřeby aktualizován. Informování o plánu se může uskutečňovat různě, v závislosti na velikosti a povaze organizace. Ve velké organizaci je třeba získat především podporu vedoucích jednotlivých podnikových jednotek.

Správná implementace plánu do firemních operací vyžaduje značnou dávku kreativity. V jedné americké firmě například nosili zaměstnanci provokativní trička s nápisy „Manažer kontinuity podniku“. Všem ostatním zaměstnancům to nedalo a ptali se, co že to znamená – ideální příležitost ke komunikaci. Kreativita si žádá pochopitelně ocenění. Je možné z ní udělat součást hodnocení výkonnosti vedoucích.
Zdroj: ProQuest - ucelená kolekce bází dat zpřístupňující články z periodik
Zobrazit přehled článků ze zdroje ProQuest