Chápete správně krizový management?

Krizový management je odvětví, které zahrnuje všechny aspekty podniku – tedy provoz, marketing a vztahy s médii, distribuci a právní otázky. Aby byl krizový management úspěšný, musí mezi zmíněnými skupinami probíhat rozsáhlá interpersonální komunikace. V krizi je nezbytné tzv. krizové plánování, které je pro každou podnikovou jednotku specifické, ale má také několik společných samostatných fází:
* Identifikace rizika,
* Vyhodnocení rizika,
* Plánování a příprava krizového řešení,
* Mobilizace a odezva,
* Obnova po krizi a
* Testování plánu.

Před zahájením vlastního procesu plánování je třeba přidělit konkrétnímu jednotlivci odpovědnost za celý plán. Ten musí být vypracován písemně a musí řešit všechny problémy zjištěné během fáze identifikace a vyhodnocení. Musí v něm být také jasně definovány úlohy a povinnosti jednotlivých členů týmu. Správné plánování může výrazně zmenšit dopad krize na podnik.
Zdroj: ProQuest - ucelená kolekce bází dat zpřístupňující články z periodik
Zobrazit přehled článků ze zdroje ProQuest