Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Manažerské dovednosti" bylo nalezeno 1781 článků.

Článek v rámci předplatného Když se manažeři učí od herců

30.9.2002  Když se manažeři učí od herců

Ačkoli si to málokdy uvědomujeme, hraje řeč těla v mezilidské komunikaci větší roli, než bychom čekali. Velmi záleží jednak na vzdálenosti komunikujících od sebe, jednak také na jejich postoji. Jinak…

Článek v rámci předplatného Využití konzultantů při zavádění správy znalostí

13.9.2002  Využití konzultantů při zavádění správy znalostí

Začínat se správou znalostí není jednoduchá záležitost. Společnost musí určit, kdo má potřebné vědomosti a informace, jak tato data zachytit a zpřístupnit těm, kteří je potřebují. Často ve firmě není…

Článek v rámci předplatného Jak najít správný vzdělávací program

29.8.2002  Jak najít správný vzdělávací program

Na trhu působí mnoho vzdělávacích institucí a školitelů. Pro zaměstnance i manažery je proto často problém najít vhodný vzdělávací program, který by je připravil na další vzdělávání zaměstnanců a…

Článek v rámci předplatného Osamostatnění určité části podniku - ano či ne?

22.8.2002  Osamostatnění určité části podniku – ano či ne?

Osamostatnění určité části mateřské společnosti je často diskutovaným tématem. Manažeři ho přirovnávají k rozvodu. Podle některých názorů může takový postup zničit hodnotu celého podniku. Celosvětově…

Článek v rámci předplatného E-learning opět u moci: 3 strategie pro zaručený úspěch

2.8.2002  E-learning opět u moci: 3 strategie pro zaručený úspěch

Zájem o e-learning v současné době opět stoupá. Experti očekávají, že zisky e-lerningového trhu se z 5,3 miliard amerických dolarů v roce 2000 vyšplhají v roce 2004 na 12-14 miliard. Svět si již…

Konzultantův nářek

22.7.2002  Konzultantův nářek

Všude se píše, že konzultant by si měl s klientem vytvořit pevný vztah. Jak ale postupovat, když to z jakéhokoli důvodu není možné? Někteří klienti jsou takoví, že konzultanti je začnou mít rádi…

Jak správně uvést řečníka

22.7.2002  Jak správně uvést řečníka

Pokud vám připadne role organizátorů nejrůznějších konferencí, mítinků a podnikových pracovních porad, měli byste umět představit patřičným způsobem řečníky, kteří budou mít projev. Představení…

Máte dost času na své zaměstnance?

18.7.2002  Máte dost času na své zaměstnance?

Jednou z nejobvyklejších stížností manažerů je Mám tolik své vlastní práce, že na nějaké vedení zaměstnanců, komunikaci s nimi, jejich motivaci a hodnocení výkonnosti nemám čas! Pokud jste jedním z…

Hodnocení úspěchu různých typů organizačních změn

17.7.2002  Hodnocení úspěchu různých typů organizačních změn

Jak úspěšné jsou organizace, které se pokouší o velké změny? Mnoho průzkumů hovoří o tom, že 70 % tzv. snah o re-engineering je neúspěšných. Zastánci konkrétních metodologií změn sice citují kladná…

Manažer není jen velitel

27.6.2002  Manažer není jen velitel

Úkolem vůdců je lidem nejenom velet, ale také je učit, budovat jejich sebedůvěru a vybízet je k vyšším výkonům. Tyto faktory jsou vzájemně úzce spjaty ti, kdo se hodně naučili, si věří a díky tomu…

Článek v rámci předplatného Strategie symbiózy - jak přežít v moderním byznysu

25.6.2002  Strategie symbiózy – jak přežít v moderním byznysu

Znát zákazníky dnes již ve světě byznysu nestačí. Současné obchodní strategie se proto zaměřují na jejich integraci do firmy (tzv. strategii symbiózy). Takový přístup pochopitelně vyžaduje úzký vztah…

Článek v rámci předplatného Diverzifikace - podmínka přežití

24.6.2002  Diverzifikace – podmínka přežití

S tím, jak úspěšné firmy rostou a dále se rozvíjí, nemohou se dále specializovat pouze na jedinou činnost. Musí své pole působnosti diverzifikovat a začít se věnovat více aktivitám. V rámci firmy tak…

Článek v rámci předplatného Osobní poradci na pracovišti

19.6.2002  Osobní poradci na pracovišti

Osobní poradenství (koučing) je možné využít na všech úrovních, čím výše postavený je však klient, tím specifičtější jsou jeho požadavky, protože musí řešit mnoho problémů jak v osobním životě, tak i…

Článek v rámci předplatného Stínování jako prostředek rozvoje manažerů

30.5.2002  Stínování jako prostředek rozvoje manažerů

Firmy mohou optimalizovat svůj sociální kapitál prostřednictvím kvalitního systému partnerských vztahů, založených na výměně myšlenek a zkušeností. Cílem těchto partnerských vztahů je vzájemné učení a…

Sdělená starost - poloviční starost

29.5.2002  Sdělená starost – poloviční starost

Mnoho vedoucích pracovníků si hledá mentory – vedoucí pracovníky na stejné pozici, ale působící v jiné organizaci – aby s…

Výpis 16811695 z celkem 1781