Bez dobrého plánu dostanete ránu

Bez dobrého plánu dostanete ránu

Aby společnost uspěla, do plánování postupu nestačí zahrnout jen rozvoj vedení nebo jiný způsob pohánění manažerů k lepšímu výkonu. Plán postupu potřebuje jít k jádru podnikové obchodní strategie. Měl by uvažovat o tom, jaký styl vedení nejlépe vyhovuje cílům společnosti. Nedávný výzkum ukázal, že ze 115 velkých společností 69% sestavilo určitý plán postupu k úspěchu. Plán sestavily proto, aby zabezpečily svou kontinuitu, aby se rozvíjelo vedení, vytvářely lepší pracovní příležitosti a zabezpečilo udržení zaměstnanců. Jen 66% ze zkoumaných společností mělo plán i pro výkonného ředitele a 87% pro vice prezidenty.

Jakkoli se společnosti mohou lišit ve svých přístupech k plánování založeném na jejich potřebách, investovaném čase a počtem zúčastněných lidí, dobře fungující plán by měl být založen na následujících klíčových faktorech:
* Začít zaměřením se na podnikovou strategii, krátkodobou i dlouhodobou.
* Identifikovat všechny nedostatky vedení.
* Definovat soubor dovedností, které vedení společnosti potřebuje, aby realizovalo podnikovou strategii ve vymezeném časovém úseku.
* Ujistit se, že vedoucí tým společnosti je přímo zapojen a považuje se za vlastníky procesu.
* Zařadit i proces, který rozpozná talentované a schopné lidi na nižších pozicích, kteří se hodí k postupu na vedoucí pozice.
-ba-
Zdroj: CIO Insight - web pro vedoucí pracovníky - aktuální články, případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO Insight