Konzultant není jasnovidec

V případě, že firma pracuje na důležitém projektu, často si najme konzultanta, aby pomohl rozvíjet klíčové dovednosti zaměstnanců a směřoval jejich snahy správným směrem. Bývá limitována projektovým rozpočtem, a proto by si měla klást otázku, zda může od konkrétního konzultanta skutečně požadovat to, co potřebuje. Případný neúspěch projektu nemusí však vždy být konzultantova vina. Naopak daná firma musí sama jasně definovat své požadavky.

Cílem konzultanta je pomoci klientské firmě. Když bude úspěšná, bude úspěšný i on a naopak. Firma si však musí předem ujasnit, jaké jsou její záměry. Konzultant potřebuje znát přesné cíle a termíny, mít podporu managementu, potřebné nástroje, přístupy, respekt. Spíš než jako cizí člověk z venku by měl ve firmě zapadnout jako zaměstnanec.

Nabízí se například možnost přidělit konzultantovi jednoho zaměstnance, který mu bude předávat úkoly, bude s ním komunikovat a bude neustále k dispozici. Předpokládají se krátké pravidelné porady, jejichž průběh vždy určí agenda a přesný časový rozvrh. Postup k předem stanoveným cílům je také důležité měřit, opět předem stanoveným způsobem. Konzultanta musejí znát všichni zaměstnanci pracující na projektu, ale i akcionáři nebo podílníci firmy. S administrativními úkoly může konzultantovi opět pomoci někdo ze zaměstnanců, aby měl více prostoru pro jiné činnosti. Může se účastnil i porad nepřímo souvisejících s projektem, aby se seznámil s celkovou strategií firmy.

Firma by měla vždy mít na paměti, že konzultant nemůže vědět a znát všechno. Při výběru vhodného kandidáta je proto třeba hledět nejen na znalosti a zkušenosti, ale i ochotu zkoumat a hledat nová řešení. Měl by být kreativní, novátorský a umět spolupracovat s více lidmi. Měl by přinášet nové myšlenky, kterým bude firma otevřeně naslouchat. Nakonec je vždy třeba zhodnotit, nejlépe písemně, konzultantovo působení ve firmě – celkovou výkonnost a přínos projektu.

-kk-

**Datum vydání:** IV/2004
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com