Plný pytel vůdců

Plný pytel vůdců

Projekt americké Harvard Business School s názvem Leadership Initiative usiluje o vymezení podstaty vedení. Vytvořil proto unikátní databázi nejvýznamnějších amerických vůdců. V databázi, jejíž část je volně k dispozici na Internetu a zbytek dostupný pro vědecké účely, nalezneme 860 nejúspěšnějších vedoucích pracovníků 20. století. Výkonný ředitel projektu Tony Mayo odpovídá v článku na otázky týkající se toho, jak mohou vedoucí pracovníci využít této databáze při své práci.

Databáze [http://www.hbs.edu/leadership/database/index.html|Great American Business Leaders] byla vytvořena na základě výzkumu historických manažerských postupů. Vznikat začala přibližně před třemi lety, přičemž původním záměrem nebylo vybudovat rozsáhlou databázi, ale jen malý přehled významných vůdců. Kritériem pro zavedení osoby do této databáze se pak stala pozice zakladatele nebo vůdce společnosti se sídlem v USA po dobu alespoň pěti roků v rozmezí let 1900-2000.

Sebraná data byla uspořádána podle dekád, v nichž daní vůdcové nastoupili na své pozice nebo založili své společnosti. Pak proběhlo zhodnocení vůdců na základě kontextuálních elementů a vlivů, kterým na počátku své činnosti čelili. Kontextuálními elementy se rozumí makroekonomické faktory v daném časovém období, konkrétně vláda, regulace, pracovní síla, globalizace, technologie, demografie a sociální chování. Podle svých tvůrců by databáze mohla posloužit například společnostem hledajícím vhodnou osobu na post výkonného ředitele. Poslouží také ke vzdělávání současných vůdců.

-kk-

**Datum vydání:** IV/2004
Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge