Jak se mění byznys v právním odvětví: Příběh velké transformace (1/3)

Ilustrační snímek

Mezinárodní právnická firma Seyfarth Shaw, sídlící v Chicagu, zaměstnává asi 800 právníků. V posledních několika letech se pokusila změnit způsob, jakým poskytuje své služby. Vrcholní manažeři aplikovali principy štíhlého řízení proto, aby svou práci učinili přehlednější a transparentnější a také aby podpořili spolupráci uvnitř firmy. Postupně se ukázalo, že se tak posunuli do fáze, ve které mohou svým klientům poskytovat nové a přínosnější služby než na začátku.

Dnes už Seyfarth Shaw neposkytuje jen čistě právní poradenství. Pomáhá také zlepšovat procesy v právních odděleních svých klientů. Navíc začala nabízet školení ve vysoce rizikových a ožehavých otázkách práva a compliance. Firmě se tak podařilo přežít v období, ve kterém mnoho podobně velkých právních firem zaniklo. Díky úsilí, které během 4 let vynaložila, se její příjmy zvedly o 20 %.

V interview s McKinsey své poznatky poskytl ředitel právních služeb a technologie, ředitel právních procesů a další top manažeři této úspěšné firmy.

Vytvoření sdílené vize

Před těmi 4 lety se v právní sféře objevil problém. Interní klienti vyžadovali po svých právních odděleních v mnoha firmách stále více výsledků za stále méně peněz. Právní oddělení byla vždy spíše odděleními, které peníze spotřebovávají, než aby je vydělávala. To se nyní muselo změnit. Klíčové bylo začít místo čistě právních služeb poskytovat řešení byznysových problémů.

Z těchto důvodů bylo důležité, aby všichni kolegové pracující pro Seyfarth Shaw získali vhled do byznysu tím, že absolvují kurz určený pro výkonné manažery. Právnické školy samy o sobě totiž tyto znalosti neposkytují a ukázalo se, že pro vytvoření sdílené vize toho, kam jít, je přehled o podnikání a provozu nezbytný. Pomohlo také, že si lidé z klientských organizací promluvili s top manažery zmíněné právní společnosti. Někteří zmínili, že cílem štíhlého řízení je soustředit se na hodnotu, která má být poskytována zákazníkům.

Jak začít?

Vize se nakonec začala uskutečňovat dvěma projekty. Jeden byl zaměřen na zrychlení komplexního procesu, kterým se ověřuje konflikt zájmů. Tento proces se použije vždy, když má nějaká firma nebo jedinec někoho právně zastupovat. Jde o to ověřit, že zde žádný konflikt zájmů není. Druhý projekt byl zaměřen na to, aby se malý tým, který se specializoval na jeden zvláštní typ půjčování peněz, stal úspěšnějším. Tyto dva projekty nastartovaly celou transformaci.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company

Články v sérii

Aktuální

Jak se mění byznys v právním odvětví: Příběh velké transformace (1/3)

Aktuální

Jak se mění byznys v právním odvětví: Příběh velké transformace (2/3)

Aktuální

Jak se mění byznys v právním odvětví: Příběh velké transformace (3/3)