Jak se mění byznys v právním odvětví: Příběh velké transformace (2/3)

Ilustrační snímek

V první části článku jsme se seznámili s mezinárodní právnickou firmou Seyfarth Shaw, sídlící v Chicagu, která zaměstnává přibližně 800 právníků a v posledních několika letech se pokusila změnit způsob, jakým poskytuje své služby. Začalo to dvěma projekty. Dobře vidět byl především projekt zaměřený na vylepšení procesu odhalování střetu zájmů, který byl velkou zátěží pro všechny napříč celou firmou.

V tomto procesu se podařilo snížit chybovost o 90 % a nezbytný čas o 86 %. Druhý projekt zase pomohl nasměrovat zdroje tam, kde přinášely větší zisky. Postupně tak lidé začali akceptovat, že ať už se věnují jakékoli oblasti práva, je pro dosažení lepších výsledků nezbytné prověřit procesy, které využívají.

Tvorba procesních map

Pro každý typ projektu firma dala dohromady u jednoho stolu ty nejlepší odborníky z praxe. Celkem bylo identifikována na 500 různých procesů a postupů, které nějak souvisely s právní praxí. Pro každý pracovní postup byl sepsán seznam úkolů, které zahrnoval, a lidé poté odhadli, jak dlouho každý úkol typicky trvá. To poskytlo určitou představu o tom, jak by měl standardní postup vypadat a jak dlouho by měl trvat. Nakonec tedy byly zaznamenány procesní mapy i obvyklá časová náročnost příslušných procesů a úkolů. Díky tomu se zlepšila i disciplína pracovníků, píše web mckinsey.com.

Nyní je pro klienty vše transparentnější

Všechny procesy jsou nyní transparentní. Každý totiž ví, jak dlouho by měl daný proces trvat. Díky použití technologií a platformy, která usnadňuje spolupráci, nyní každý klient vidí, jaký typ práce musí být odveden a díky tomu může lépe řídit, kterou práci zadá svým podnikovým právníkům a kterou práci nechá na externích advokátech. Standardy tedy byly zavedeny. Mapování procesů je velmi dobrá metoda pro odhalení mezer a kritických problémů uvnitř právního oddělení.

Odehrály se zásadní změny

Když je nyní poskytováno právní poradenství, musí být v týmu přítomno i několik projektových manažerů a specialistů na zpracování dat. Hierarchie, která zde v minulosti byla dost silná, je již minulostí. Organizace je nyní daleko méně rozvrstvená. Každý totiž ví hodně o určité své části procesu, nebo o příčinách nějakého problému. Proto má každý autoritu, která se zakládá výhradně na jeho expertíze a na jeho znalosti dané situace. Díky tomu došlo k posílení spolupráce. Lidé nyní totiž doslova cítí, že na řešení problémů intenzivně spolupracují.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company

Články v sérii

Aktuální

Jak se mění byznys v právním odvětví: Příběh velké transformace (1/3)

Aktuální

Jak se mění byznys v právním odvětví: Příběh velké transformace (2/3)

Aktuální

Jak se mění byznys v právním odvětví: Příběh velké transformace (3/3)