Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Manažerské dovednosti" bylo nalezeno 1807 článků.

Článek v rámci předplatného Předpoklady úspěšného osobního vedení

6.12.2001  Předpoklady úspěšného osobního vedení

Úspěšnost osobního vedení (tzv. koučingu) dokazují různé studie, které byly provedeny u manažerů, kteří tímto procesem prošli. Ukázalo se, že u všech dotazovaných lidí došlo k podstatné změně chování…

Článek v rámci předplatného Systémy vedení orientované na chování lidí

4.12.2001  Systémy vedení orientované na chování lidí

Pracovníci, kteří nesou zodpovědnost za výkonnost firmy, si stále více osvojují systémy řízení rizika na bázi chování. Zaměstnavatelé přecházejí od tradičních reaktivních přístupů (tj. řízení…

Společnost Ford vstupuje do éry e-komerce vybudováním intranetu

4.12.2001  Společnost Ford vstupuje do éry e-komerce vybudováním intranetu

Na počítačovou síť společnosti Ford je napojeno více než 175 tisíc zaměstnanců, kteří díky ní získávají informace nejrůznější povahy. Celkový počet přístupů za den přesahuje hodnotu půl miliónu.…

Článek v rámci předplatného Klíč k úspěšnému řízení projektů

30.11.2001  Klíč k úspěšnému řízení projektů

Po mnoho let bylo řízení projektů považováno za zcela druhořadou a poněkud pochybnou činnost. Dnešní společnosti, které uplatňují proaktivní přístup, si na řízení projektů velmi rychle zvykly a ve své…

Článek v rámci předplatného Řízení projektů: spíše umění než věda

29.11.2001  Řízení projektů: spíše umění než věda

Úspěšné řízení projektů závisí na mnoha záležitostech. Projekt je úspěšný, jestliže splňuje požadavky klienta, je realizován včas, jestliže se vejde do sestaveného rozpočtu a když se pracovníci necítí…

Článek v rámci předplatného V čem spočívá rozdíl mezi programy a projekty

22.11.2001  V čem spočívá rozdíl mezi programy a projekty

Podnikové prostředí je stále složitější. Aby organizace obstály na neustále se měnícím trhu, musí být konkurenceschopné. Konkurenceschopnost znamená zejména schopnost implementace změn a vytrvalost v…

Článek v rámci předplatného Týmová práce je klíčem k úspěchu firmy

20.11.2001  Týmová práce je klíčem k úspěchu firmy

Autorka článku se zabývá otázkou, proč jsou pracovní týmy klíčem k úspěchu firmy. Opírá se přitom o zkušenosti Jacka Stacka, manažera a autora mnoha knih, který při transformaci své firmy využil právě…

Článek v rámci předplatného Manažerské schopnosti nejsou závislé na pohlaví

20.11.2001  Manažerské schopnosti nejsou závislé na pohlaví

Otázku, zda jsou ženy lepší manažeři než muži, se snaží různí vědci a odborníci zodpovědět již značně dlouho. Na toto téma byly provedeny i mnohé studie, jejichž výsledky se různí. Zaměstnanci se však…

Článek v rámci předplatného Řízení pracovních skupin a správná komunikace

19.11.2001  Řízení pracovních skupin a správná komunikace

Práce ve skupině je podobná životu ve velké rodině. Každý zde má své problémy a mnohdy také dochází ke sporům. Vedoucí pracovních skupin by si měli osvojit některé zásady, díky nimž mohou lépe…

Článek v rámci předplatného Bionický přístup k vedení týmu

16.11.2001  Bionický přístup k vedení týmu

Osobní setkání představuje již celá tisíciletí prostředek vzájemné komunikace mezi lidmi, budování vztahů a spolupráce. Skutečnost, že společnosti snižují své rozpočty na cestování, je proto poněkud…

Článek v rámci předplatného Co by mělo předcházet převzetí vedoucí pozice

16.11.2001  Co by mělo předcházet převzetí vedoucí pozice

Šéf pracoviště by se měl při přebírání svého místa řídit určitými zásadami. Nejprve by měl pochopit, kde začíná jeho práce. Zde je potřeba analyzovat makroekonomické trendy, dynamiku trhu a trendy v…

Naslouchání se musíme učit - Jak poznat, že naše slova nacházejí odezvu?

13.11.2001  Naslouchání se musíme učit – Jak poznat, že naše slova nacházejí odezvu?

Je možné, že naslouchání je vůbec nejtěžší činnost, kterou v průběhu pracovního dne vykonáváme. Naslouchání vyžaduje, aby jedinec…

Jaký význam má prognostika pro činnost servisní organizace

9.11.2001  Jaký význam má prognostika pro činnost servisní organizace

Servisní organizace mají stále více důvodů hledět do budoucnosti. Informace, které napoví o možném chování zákazníka v budoucnosti, mohou mít v určitých případech větší váhu než aktuální objednávky.…

Článek v rámci předplatného Kreslení jako způsob komunikace vedoucích s podřízenými

8.11.2001  Kreslení jako způsob komunikace vedoucích s podřízenými

Grafický návrhář Milton Glaser tvrdí, že kreslením se člověk může naučit pozornosti a zdvořilosti. Tento způsob komunikace navozuje hmatatelný vztah mezi předmětem a tím, kdo jej prezentuje. Z jiného…

Článek v rámci předplatného Paradox organizace budoucnosti a nové poslání osobních poradců

7.11.2001  Paradox organizace budoucnosti a nové poslání osobních poradců

Vedoucí pracovníci dnes čelí různým, často protichůdným požadavkům na to, jak má jejich podnik vypadat. Na jedné straně stojí globální rozsah, centralizace a samostatnost pracovníků, na druhé straně…

Výpis 17711785 z celkem 1807